Fremtidens telepolitik
- Nyheder, Pressemeddelelser, Teleindustrien

Vi er få dage inde i valgkampen. Hvordan skal Danmark udvikle sig? Hvordan skal vi sikre vækst? Og hvordan skal vi sikre fremtidens velfærd? Der er mange vigtige spørgsmål.

Et Danmark med mobildækning og bredbåndsdækning til alle

Et af de temaer, som har fyldt meget i den politiske debat de seneste år er, hvordan vi sikrer et Danmark, hvor man alle steder har adgang til en god mobildækning og bredbånd. En veludbygget digital infrastruktur er forudsætningen for et Danmark i vækst, for virksomheder, for bosætning, for uddannelse, for borgernes adgang til information, deltagelse i den politiske debat, og for sikring af fremtidens offentlige services til borgerne. Vi er i Danmark nået langt. Vi har en meget veludbygget digital infrastruktur, og der investeres hvert år 5-6 mia. kr. i udbygningen af mobil- og bredbåndsnet i alle dele af landet.

Men investeringerne har været faldende gennem nogle år. Og der er steder i Danmark, som endnu ikke forsynes med den dækning og de hastigheder, som ønskes.

Der er derfor grund til at se på, hvad der skal til for at stimulere investeringerne i den danske telebranche. Den røde tråd i reguleringen bør være at sikre, at der er incitamenter til at investere i infrastruktur og til at være til stede og konkurrere på det danske telemarked.

Og der er grund til at finde løsninger for, hvordan infrastrukturen kommer ud til alle. I den forbindelse er der grund til at fastsætte klare rammer for kommunernes aktiviteter og for, hvordan man gennem afgrænsede og målrettede initiativer og samarbejde mellem det offentlige og private selskaber kan nå endnu længere med infrastrukturen på måder, der ikke forvrider konkurrencen på markedet.

Ønsker til en ny regering

Sikre stabile og forudsigelige rammebetingelser på telemarkedet og sikre bred opbakning til retningen i dansk telepolitik. Der er behov for en ambitiøs indsats for at stimulere investeringer i infrastrukturen og et moderniseret teleforlig med klare rammer og retning baseret på grundprincipperne om markedsdrevet udvikling og teknologineutralitet

Finde modeller for samarbejde mellem det offentlige og det private der sikrer, at mobildækning og bredbånd kan komme ud de steder, hvor markedet ikke leverer. Det handler bl.a. om at stille dækningskrav ved auktioner, stille dækningskrav ved indkøb, om at få kommunerne til at spille en konstruktiv rolle og få de midler, der betales ved frekvensauktioner i spil til at løse udfordringerne på markedet

Reducere administrative byrder, barrierer og krav og sikre en afbalanceret og proportional overvågning af telekunderne med respekt for privatlivets fred og retssikkerheden

Stimulere efterspørgslen og høste gevinsterne ved digitalisering – eksempelvis ved øget brug af telemedicin, som er et af de områder, hvor vi ved at udnytte den digitale infrastruktur på en ambitiøs måde kan skabe stor værdi for samfundet og for borgerne. Også for erhvervslivet vil der være stor gevinst ved øget digitalisering. Der er her behov for en fokuseret indsats for særligt små og mellemstore virksomheders brug af teknologien til at skabe effektiviseringer og ny vækst.

/Jakob Willer – Teleindustrien – 20102365

Print Friendly, PDF & Email