Lettere at opsætte mobilmaster
- Nyheder, Teleindustrien

Som en del af vækstinitiativerne 2015 lægges der op til, at kommuner alene ved et tillæg til en lokalplan kan sikre opsætning af telemaster. Der har været sager med kommuner, som har givet tilladelse, men hvor en klage til Natur- og Miljøklagenævnet har underkendt det, da lokalplanen ikke direkte havde taget stilling til en telemast.

Se udspillet her 

Print Friendly, PDF & Email