God gennemsigtighed på telemarkedet
- Teleindustrien

Energistyrelsen har gennemført en evaluering af aftalen indgået med Teleindustrien om gennemsigtighed på mobilområdet fra juni 2013, (http://www.ens.dk/teleoginternet/Telefoni/Mobilforbrug/Aftale-om-gennemsigtighed-paa-mobilomraadet-juni-2013)

Et af initiativerne i aftalen er, at teleselskaberne skal sikre, at kunder har adgang til en gratis og lettilgængelig løsninger der gør, at de kan se deres forbrug af tale, sms, mms og data. Konklusionen er, at 23 ud 24 mobilselskaber i 2015 havde etableret løsninger, og det sidste selskab fik det etableret ved udgangen af 2015. Så status er at 24 ud af 24 undersøgte teleselskaber opfyldte målet.

Det var også en del af aftalen, at teleselskaberne skulle give kunderne information om, hvad man skulle gøre ved tyveri af mobiltelefon og nem adgang til få meldt en telefon stjålet og spærret. Erhvervsstyrelsen har undersøgt selskabernes hjemmesider for at sikre, at selskaberne informerer, som tiltænkt i initiativet, dvs. at der er nem adgang til informationerne, herunder oplysninger om hvordan man får meldt telefonen stjålet og spærret for et eventuelt misbrug. Erhvervsstyrelsen fandt, at af de 23 undersøgte selskaber, havde 19 selskaber implementeret initiativet tilfredsstillende. Fire selskaber havde for sparsomme oplysninger om emnet. Efterfølgende er der taget et tjek på, om forholdene er bragt i orden for de selskaber, der ikke helt opfyldte initiativet. Der er nu kun et selskab der fortsat ikke ses at opfylde hele initiativet.

Aftalen indeholdt endvidere et initiativ om kvaliteten af mobiltelefoners antenner. Når man oplever at man har dårlig forbindelse kan det i mange tilfælde netop skyldes at mobiltelefonernes antenner. Aftalen sikrer, at der løbende laves undersøgelse af antennekvalitetet af antennerne på de mest populære mobiltelefoner. Sidste undersøgelse i 2013 påviste, at der kan være en faktor 10 forskel på telefonerne. Kort sagt, kan telefonernes antenner have enorm betydning for oplevelsen af dækningen. Se om undersøgelsen her.

Der nu igangsat en ny undersøgelse, som denne gang måler både omfatter telefoni og databrug. Undersøgelsen forventes klar i efteråret 2016.

Læs om aftalen mellem Energistyrelsen og Telebranchen, som ligger til grund for undersøgelserne her.

Evalueringsdokumenterne kan ses her: Initiativ ENS evaluering af initiativ 1+3 (2) forbrug af tele og data og ENS evaluering af initiativ 1+3 (2)stjålet telefon

Print Friendly, PDF & Email