Haltende økonomi i telebranchen
- Nyheder, Teleindustrien

Energistyrelsen har netop offentliggjort de økonomiske nøgletal for telebranchen 2014. Nøgletallene kan ses her http://www.ens.dk/info/nyheder/nyhedsarkiv/stabil-omsaetning-telebranchen-2014 og her http://www.ens.dk/info/publikationer/oekonomiske-noegletal-telebranchen-2014

Rapporten fra Energistyrelsen viser, at investeringer i blandt andet mobil- og fastnet steg fra 2013 til 2014 med lidt under 2 pct. fra 6,1 til 6,2 mia. kr. 2014 er således første år med en mindre stigning i investeringerne efter en lang periode med fald. Rapporten viser endvidere, at telebranchen i 2014 omsatte for i alt 37,7 milliarder kroner, hvilket er på niveau med året før, hvor omsætningen var 37,3 mia. kr. Det bryder tendensen fra perioden 2007 – 2013, hvor telebranchens samlede omsætning var nedadgående.

Ses der nærmere på tallene, kan det dog udledes, at omsætningen på teleselskabernes kerneydelser, nemlig telefoni, mobiltjenester og bredbånd, er faldet med 1,36 mia. kr. fra 2013 til 2014. Det svarer til et omsætningsfald på disse ydelser på 5,4% på blot et enkelt år. At der kan fastholdes en samlet stabil omsætning skyldes, at omsætningen på øvrige ydelser er steget. Det omfatter bl.a.  salg af telefoner og tv.

Det bekymrende er, at omsætningen falder for de ydelser, der skal forrente investeringerne i den digitale infrastruktur. Det bør give anledning til løftede øjenbryn hos ministeren. Danmark har brug for massive investeringer i den digitale infrastruktur – i både bredbånd og mobilnet – hvis vi fortsat skal være blandt verdens førende digitale lande – og særligt, hvis vi skal have løst udfordringerne med at sikre adgang til den digitale infrastruktur i alle dele af landet. Der bør derfor sættes politisk fokus på, hvad der skal til for at gøre det attraktivt fortsat at investere i den digitale infrastruktur i Danmark.

I pressemeddelelsen fra Energistyrelsen fremgår det, at telebranchens samlede resultat (EBIT) er steget 3,2 pct. i perioden fra 4,8 mia. kr. i 2013 til 5 mia. kr. 2014. Det konstateres i pressemeddelelsen, at “Overskudsgraden er dermed steget svagt”. Som det fremgår af rapporten fra Energistyrelsen hører det dog med til billedet, at der i 2013 blev foretaget ekstraordinære nedskrivninger på teknisk udstyr, hvilket har haft en negativ påvirkning på branchens samlede resultat dette år. Samme nedskrivninger har ikke fundet sted i 2014. Det er dermed ikke retvisende at konstatere en voksende overskudsgrad i branchen, idet der sammenlignes med 2013, hvor der blev foretaget ekstraordinære nedskrivninger.

Der er ingen tvivl om, at økonomien i telebranchen fortsat er presset. Omsætningen og indtjeningen er under pres – og konsekvensen er, at selskaber har fokus på at reducere omkostningerne. Risikoen er, at det også vil betyde lavere investeringer.

Vi har behov for en ny klar kurs i telepolitikken. Et moderniseret teleforlig med bred opbakning og retning – med fokus på

1) at stimulere investeringerne – og gøre Danmark til et attraktivt land at udbygge den digitale infrastruktur og tilbyde tjenester på et velfungerende konkurrencemarked

2) at finde modeller til at sikre bedre dækning i alle dele af landet (offentligt/privat samarbejde)

3) at stimulere efterspørgslen og styrke anvendelsen af den digitale infrastruktur, så vi kan realisere potentialet og høste gevinsterne ved digitaliseringen (bl.a. telemedicin, velfærdsteknologi og digitalisering i erhvervslivet – smv)

Jakob Willer
20102365

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email