Roaming og netneutralitet
- Teleindustrien

Europaparlamentet vedtog den 27. oktober 2015 regler, der skal afskaffe roamingpriserne i EU og regulere netneutralitet.

Allerede fra april 2016 falder priserne for brug af mobiltelefonen i udlandet, og fra juni 2017 vil det koste det samme at bruge sin mobiltelefon i et andet EU-land, som det koster at bruge den i Danmark. For at undgå misbrug på tværs mellem landene, er der planlagt en “fair usage” grænse for roaming. Det er endnu uklart, hvor grænsen vil ligge. Endvidere er der planlagt regulering af engrospriserne. Også her er det uklart, hvor niveauet vil ligge.

Der er tale om et unaturligt regulatorisk indgreb i telemarkedet, som vil medføre store udfordringer for branchen. Som følge af indgrebet vil en dansker eksempelvis kunne anvende et dansk abonnement i Tyskland til en lavere pris end tyske abonnenter kan anvenderes deres egne net. Det har ingen sammenhæng med de omkostninger, der er forbundet med at udbyde tjenester på tværs af landegrænser. Det er derfor ekstremt vigtigt, at der også sikres et regulatorisk indgreb på engrosniveau, der kan sikre, at de omkostninger der er forbundet med udbud af tjenester på tværs af landegrænser også reduceres. Samlet set trækker indgrebet på roamingpriserne mange penge ud af telebranchen og svækker incitamenterne til fortsat at investere i udbygning af net.

Endvidere har parlamentet besluttet regler om netneutralitet. Også her er det uklart, præcist hvad konsekvenserne vil være. Det vil i høj grad afhænge af, hvordan reglerne fortolkes og anvendes nationalt. I Danmark har vi haft fokus på sikring af netneutralitet gennem flere år, og der har ikke været konstateret sager, hvor selskaber har handlet i strid med netneutralitetsprincipperne. I Netneutralitetsforum er der mulighed for løbende at drøfte spørgsmål om netneutralitet, og myndighederne deltager i dette arbejde og kan løbende vurdere, om der er sager og emner, der bør tages op.

Læs mere om reguleringen fra EU her http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5927_en.htm

Jakob Willer
20102365

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email