Høringssvar over Erhvervsstyrelsens vejledning til bekendtgørelse om udbud af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester
- Teleindustrien

TI har i fællesskab med DI ITEK afgivet høringssvar på udbudsbekendtgørelsen – læs høringssvaret her.

Print Friendly, PDF & Email