TI’s årsdag 2012: Fokus på brugerne
- Teleindustrien

På TI’s årsdag den 7. juni 2012 sætter vi fokus på telebranchens image og brugernes vurderinger af telebranchen. Med årsdagen ønsker TI at nuancere og kvalificere debatten om telebranchens image og få input til, hvordan vi i brancheregi og i hvert enkelt selskab kan forbedre kundernes oplevelser og opfattelse af branchen.

Se programmet for årsdagen her.

Som forberedelse til dagen har TI fået udarbejdet en undersøgelse af, hvordan forbrugerne vurderer telebranchen.

For TI er det vigtigt løbende at kunne følge, hvordan forbrugerne oplever branchens produkter og service. Og med målingerne, som vi har i sinde at gentage med jævne mellemrum, får vi også et redskab til at følge om de mange aktiviteter, som vi har i brancheregi for at forbedre kundernes oplevelser af branchen, har en reel effekt.

Overordnet set viser undersøgelsen, at telebranchens største udfordringer vedrører kundeservice og gennemsigtighedpå markedet. Mange har et dårligt indtryk af kundeservicen, og mange synes at markedet er svært at gennemskue.

Der er dog også nogle positive signaler i undersøgelsen, som nuancerer billedet af branchens produkter og services. Bl.a. kan det ses, at mange forbrugere i bund og grund er meget godt tilfredse med den service, de får hos deres eget teleselskab. Mange ser positivt på mulighederne for at skifte udbyder på markedet, og der er relativt set ret få forbrugere, der klager over deres teleselskab.

Samlet set viser undersøgelsen klart, at vi har nogle udfordringer i telebranchen, som vi skal tage alvorligt, og hvor vi skal gøre det bedre. Men der er bestemt også positive tegn – som vi skal notere os og glæde os over. Og i forhold til gennemsigtighed og kundeservice, så er der grund til at tro på, at vi også her vil kunne se nogle forbedringer fremadrettet. Det er områder, som selskaberne er meget opmærksomme på – og hvor konkurrencen mellem selskaberne, udbuddet af enkle og attraktive løsninger og kampen om kunderne fører os i den rigtige retning.

Se undersøgelsen her.

Jakob Willer, direktør, Telekommunikationsindustrien

20102365

Print Friendly, PDF & Email