Gennemsigtighed for forbrugerne om abonnementspris, afdrag og bindingsperiode
- Nyheder

Søndagsavisen har i weekenden 2.-3. juni 2012 bragt en historie om, hvordan kunder bliver manipuleret til at være bundet til sin teleudbyder fire gange så lang tid, som selskaberne har ret til, og det kan koste forbrugerne flere tusind kroner. Det er på ingen måde i artiklen dokumenteret, hvordan det kan koste forbrugerne sådanne beløb. Og der er alene tale om spekulationer i forhold til mulige fremtidige prisfald, som kunder så i givet fald ikke skulle gøre brug af på grund af uvidenhed om bindingsperiodens længde.

http://sondagsavisen.dk/2012/22/pas-paa-teleselskabernes-nye-prislaas.aspx

Sagen handler reelt om, at teleselskaberne i 2011  har ændret praksis fra at give tilskud til telefoner, til at sælge telefoner baseret på afbetalinger pr. måned – fx over 24 måneder. Dette har haft konsekvenser for markedsføringen af produkter på selskabernes hjemmesider.

Forvirringen for kunderne kan potentielt så bestå i, at det kan være svært at se, hvor lang til man er bundet til sit teleabonnement (6 måneder) sammenholdt med hvor lang til man afbetaler telefonen (24 måneder).

I artiklen citeres Forbrugerombudsmanden for at have taget sagen op og for at have udtrykt ”heftig kritik”. Det er korrekt, at Forbrugerombudsmanden har kontaktet en række selskaber for at få problemstillingen belyst, men der er ikke tale om, at han har konstateret, at selskaber har handlet i strid med reglerne eller teleretningslinjerne.

Fra teleindustriens side er det vores klare opfattelse, at forbrugerne skal have klar besked om, hvad der er abonnement, og hvad der er afbetaling på telefonen, og det skal stå klart for forbrugeren, hvad bindingsperioden er.

Vi indgår selvfølgelig gerne i dialog med Forbrugerombudsmanden om dette, og hvis der er grund til at opstille nogle retningslinjer for, hvordan det kan sikres bedre, så er vi indstillede på at drøfte det nærmere med ham.

Der er også i artiklen nogle overvejelser fra Socialdemokraternes ordfører om, hvad det kunne have af konsekvenser for selskaberne, hvis de overtræder lovgivningen, herunder at selskaberne måske ikke skal have lov til at reklamere længere, eller have mulighed for at bruge frekvenser til mobiltelefoni. Der er her tale om fuldstændig uhørte indgreb i erhvervsudøvelsen, aftalebrud og ændring af gældende vilkår, som vil være uden fortilfælde i Danmark og uden nogen form for proportionalitet i forhold til den rejste problematik om markedsføring og gennemsigtighed.

Teleindustrien finder det særdeles uhensigtsmæssigt, at der fra politisk side (i dette tilfælde fra det største regeringsparti) signaleres sådanne ændringer af reglerne på et så spinkelt grundlag, og at der derved skabes stor usikkerhed i forhold til markedets aktører om telereguleringens indhold og udvikling. Stabilitet og forudsigelighed i reguleringen har meget stor betydning for investeringerne i telebranchen.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til

Jakob Willer
Direktør
Telekommunikationsindustrien
20102365

Print Friendly, PDF & Email