Mobildækning i Danmark – danskernes oplevelser
- Nyheder

Overordnet set viser undersøgelsen, at mange forbrugere finder, at mobildækningen i Danmark lever op til deres behov. 84 pct. af kunderne finder, at mobildækningen lever op til deres behov – når de er hjemme, mens 78 pct. finder, at mobildækningen lever op til deres behov – når de er væk fra hjemmet. Der er dog også en del forbrugere, der oplever huller i mobildækningen. 13 pct. oplever huller i mobildækningen mindst en gang om ugen – når de er hjemme. Og 19 pct. oplever huller i mobildækningen mindst en gang om ugen – når de er væk fra hjemmet. Hver 10. bruger oplever, at dækningen er blevet dårligere de seneste to år.

At en del brugere oplever dårligere dækning skal bl.a. ses i sammenhæng med den øgede udbredelse af smartphones, som kan have antenner af dårligere kvalitet end de telefoner, som brugerne tidligere har haft. Undersøgelsen viser da også, at brugere af smartphones i langt højere grad oplever huller i dækningen end brugere med almindelige mobiltelefoner. Der kan selvfølgelig være grund til at antage, at smartphonebrugere anvender deres telefoner oftere end brugere af almindelige mobiltelefoner, men dette er dog ikke nok til at forklare den store forskel der er i oplevelsen af mobilhuller.

Idet telefonernes antenner har stor betydning for den oplevelse, som brugeren har af dækningen, og derved også brugerens anvendelsesmuligheder, anbefaler TI, at der fra politisk side tages et initiativ, der kan sikre gennemsigtighed i forhold til telefonernes antennekvalitet og derved give forbrugerne mulighed for at vælge en telefon med en god kvalitet, hvis de ønsker det. Det kunne være på baggrund af tests eller krav til producenterne om offentliggørelse af informationer om telefonernes antennekvalitet efter en fælles standard.

Det er selvfølgelig ikke alene telefonerne, der er årsag til, at kunder kan opleve udfald i samtaler og manglende dækning. Af samme grund udbygger teleselskaberne løbende nettene både dækningsmæssigt og kapacitetsmæssigt for at kunne tilfredsstille brugernes voksende behov. I de kommende tre år investerer teleselskaberne 6,5 mia. kr. i udbygning af mobilnettene i Danmark, og med det etablerede samarbejde og den styrkede dialog mellem teleselskaberne og kommunerne, er det forhåbningen, at forudsætningerne for en endnu bedre mobildækning i Danmark er til stede.

Se undersøgelsen her: Mobildækningbrugerundersøgelse2012.

Evt. spørgsmål kan rettes til

Jakob Willer

Direktør

Telekommunikationsindustrien

20102365

Print Friendly, PDF & Email