Klagemuligheder på teleområdet
- Teleindustrien

9. november 2023

Teleindustrien har henvendt sig til SDFI med et ønske om, at der for telebranchen etableres en lovhjemmel med pligt for alle teleselskaber til at være tilsluttet et ankenævn, og derved deltage i at sikre en sådan vigtig funktion for forbrugerne.

Der er i andre sektorer etableret tilsvarende ordninger, der pålægger alle
erhvervsdrivende at være tilsluttet et ankenævn og derved bidrage til finansieringen af denne funktion. Det gælder for eksempel for energiområdet, for taxikørsel og for parkering.

Der synes således fra lovgivers side på disse områder at have været opbakning til at sikre velordnede klagemuligheder for forbrugerne, og at dette må betragtes som et gode for alle erhvervsdrivende i en branche, hvorfor alle erhvervsdrivende forpligtes til at tilslutte sig og deltage i finansieringen.

Det bagvedliggende ønske er at få myndighedernes hjælp til at styrke og bakke op om det samarbejde, der allerede er etableret i branchen og lukke ned for ufrugtbare diskussioner og spekulationer om muligheden for at tilvælge eller fravælge en tilslutning til ankenævnet og derved bidrage eller undgå at bidrage til finansieringen.

Se brevet her (bilag)

/Jakob Willer

Print Friendly, PDF & Email