Telepolitiske anbefalinger
- Teleindustrien

06-11-2023

Teleindustrien har sendt en række anbefalinger til Udvalget for Digitalisering og IT i Folketinget.

Set fra branchens perspektiv er der en række emner, der aktuelt er vigtige for udvalget at drøfte – og hvor branchen efterlyser handling. Det vedrører:

‘1. Sikring af bredbånd og mobildækning til alle

‘2. Barrierer for udbygning af den digitale infrastruktur skal reduceres

‘3. Finansiering af samfundsnødvendige funktioner

‘4. Teknologien skal ikke anvendes til at overvåge borgerne

‘5. Reduktion af svindel

‘6. Enkel klageadgang for forbrugerne

‘7. Grønne teleløsninger – udnyttelse af overskudsvarme

Se brevet til udvalget https://www.teleindu.dk/telepolitiske-anbefalinger-nov-2023/

/JW

Print Friendly, PDF & Email