Konference: Telemedicin
- Nyheder, Pressemeddelelser, Teleindustrien

Telemedicin – Hvordan bliver vi verdensmestre?

Den 5. december 2014 holder Teleindustrien og Medicoindustrien i samarbejde med folketingsmedlem Karin Gaardsted (S) en konference om telemedicin.

Konferencen holdes i Fællessalen på Christiansborg, København den 5. december 2014 kl. 10.00 – 15.00.

Gennem flere år har telemedicin stået højt på dagsordenen som et væsentligt middel til at sikre en bedre ressourceudnyttelse i de offentlige sundhedsydelser og som middel til at sikre en højere kvalitet i behandlingen og større fleksibilitet for borgerne.

Regeringen, kommunerne og regionerne har sat kursen med en fælles offentlig digitaliseringsstrategi med bl.a. fokus på digital velfærd, og der er udarbejdet en national handlingsplan for udbredelse af telemedicin.

Men der er endnu langt fra de pilotprojekter, der har været igangsat, til at vi i stor skala tager teknologien i brug og for alvor udnytter potentialet ved brug af telemedicin.

Umiddelbart synes forudsætningerne for at være blandt de bedste i verden til at udvikle og tage telemedicinske løsninger i brug at være rigtig gode i Danmark. Vi har et velfungerende offentligt sundhedsvæsen, en it-parat befolkning, en veludbygget digital infrastruktur og et erhvervsliv, der er parate til at udvikle og levere løsningerne.

Samtidig har vi et stort behov for at se på nye løsninger med en voksende andel ældre, der har behov for behandling, tilsyn og pleje. Vi har mange steder mangel på sundhedsfagligt personale til at løfte opgaverne. Og med de nye supersygehuse står vi i en situation, hvor der vil være færre sengepladser, og derfor også behov for at se på løsninger, så behandling, monitorering og genoptræning i højere grad kan ske i hjemmet.

Men hvad skal der til, for at vi kan tage springet og udnytte det fulde potentiale? Hvordan sikrer vi, at der er incitamenter til at investere i den digitale infrastruktur, så der er god mobil- og bredbåndsdækning til alle? Er de tekniske løsninger til stede? Hvad er barriererne? Er de politiske målsætninger klare og ambitiøse nok? Hvad er den samfundsøkonomiske værdi ved brug af telemedicinske løsninger? Giver det værdi for borgerne, og giver det højere kvalitet i behandlingen? Er regionerne og kommunerne parate til at implementere løsninger og høste gevinsterne? Er erhvervslivet parate til at levere?

Disse og mange andre spørgsmål sætter vi fokus på ved konferencen, hvor vi har inviteret mange af de centrale aktører og eksperter til at give oplæg og input og deltage i drøftelserne.

Kom og hør oplæg fra:

– Det nationale center for Telemedicin i Tromsø
– Incentive – som præsenterer en ny analyse om den samfundsværdi der kan skabes med telemedicin
– Digitaliseringsstyrelsen
– Erhvervsstyrelsen
– Telenor
– Medcom
– Regionerne
– KL
– TDC
– SE Next Step
– Medicoindustrien

På dagen har vi også et politisk panel med både teleordførere og sundhedsordførere fra Folketinget til en drøftelse af, hvordan vi kan sikre, at de nye muligheder kan komme alle til gavn og glæde, og hvordan vi med udbredt brug af telemedicin bedst skaber værdi for samfundet og for borgerne.

Tilmelding til konferencen kan ske til Susanne Poulsen på post@teleindu.dk

Evt. spørgsmål kan rettes til direktør i Teleindustrien Jakob Willer 20102365

Print Friendly, PDF & Email