Blokeringer på nettet
- Nyheder, Pressemeddelelser, Teleindustrien

Teleindustrien har indgået en ”Code of Conduct” med Rettighedsalliancen om blokeringer. Aftalen sikrer, at når en domstol har afgjort, at et teleselskab skal gennemføre såkaldt DNS-blokering (domaine name system-blokering) af en hjemmeside, så vil alle teleselskaber også gennemføre en blokering af samme hjemmeside.

Jakob Willer, direktør i Teleindustrien, udtaler ”I Teleindustrien finder vi det vigtigt at sikre en hurtig og effektiv implementering af myndighedsafgørelser på tværs af hele branchen. Samtidig er det vigtigt at sikre udviklingen af lovlige tjenester på nettet, hvor forbrugerne kan finde det, de søger, og kunstnerne kan få betaling for det, de har skabt. På blokeringssiderne henviser vi til www.sharewithcare.dk, hvor man kan se en oversigt over lovlige indholdstjenester.”

Aftalen sikrer, at afgørelser om DNS-blokering af hjemmesider rettet mod et af Teleindustriens medlemmer – eller eventuelt en anden i Danmark hjemmehørende internetudbyder – gennemføres senest 7 arbejdsdage efter, at afgørelsen er blevet meddelt Teleindustriens medlemmer.

Den nye Code of Conduct er en opfølgning på ophavsretspakken fra juni 2012, som indeholder en række tiltag til at fremme lovligt indhold på internettet. Blandt øvrige initiativer er fx den fælles oplysningskampagne ”Share With Care”, som Rettighedsalliancen, Teleindustrien, DI ITEK og Kulturministeriet har gennemført Se mere på www.sharewithcare.dk

Læs Kulturministeriets pressemeddelelse her: http://kum.dk/nyheder-og-presse/pressemeddelelser/nyheder/mere-effektiv-haandhaevelse-af-ophavsretskraenkelser-paa-internettet/1/1/

Se Code of Conduct her: TI code of conduct – blokeringer

Se oversigt over blokeringer her: https://www.teleindu.dk/brancheholdninger/blokeringer-pa-nettet/

Print Friendly, PDF & Email