Krav om logning
- Teleindustrien

29. marts 2023

Justitsministeren har den 28. marts 2023 udstedt en bekendtgørelse, der pålægger teleselskaber at foretage generel og udifferentieret logning af trafikdata fra og med den 30. marts 2023 til og med den 29. marts 2024, idet der foreligger tilstrækkeligt konkrete omstændigheder, der giver anledning til at antage, at Danmark står over for en alvorlig trussel mod den nationale sikkerhed, som må anses for at være reel og aktuel eller forudsigelig

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2023/337

Bekendtgørelsen afløser tidligere udstedt bekendtgørelse og indeholder samme krav til registrering, som har været gældende det seneste år.

/Jakob Willer

Print Friendly, PDF & Email