Leverandør sikkerhed
- Nyheder, Pressemeddelelser

5. januar 2021

Teleindustrien har leveret sit høringssvar vedr. regeringens udkast til lovforslag om leverandørsikkerhed i kritisk teleinfrastruktur. Se høringssvaret her

I lovforslaget sætter regeringen fokus på den digitale infrastrukturs samfundskritiske betydning. Sikkerhed er af højeste prioritet for telebranchen, men det er nødvendigt, at lovforslaget udformes, så det ikke sker på bekostning af retssikkerheden.

For det første indeholder lovforslaget en række særdeles uklare rammer og definitioner om lovens anvendelsesområder. Det gør det vanskeligt for ikke at sige umuligt at vurdere lovforslagets konsekvenser.

For det andet giver forslaget vidtrækkende beføjelser til Center for Cybersikkerhed, der kan gennemføre drastiske indgreb overfor virksomhederne uden partshøring eller begrundelse. Og med fravær af politisk kontrol.

Og netop dén kombination – af vidtgående beføjelser, uklare definitioner, uforudsigelige konsekvenser og manglende kontrolmuligheder – sætter retssikkerheden over styr og skaber nogle urimelige markedsvilkår.

Vi har noteret os, at forslaget om investeringsscreeninger, som er fremsat samtidig med forslaget om leverandørsikkerhed, giver en markant bedre retssikkerhed til de udenlandske virksomheder, som er omfattet af det forslag. Vi ser ingen grund til, at samme retssikkerhed ikke skal gælde for forslaget om leverandørsikkerhed, der er rettet mod danske virksomheder.

Det har konsekvenser for branchen, der over de seneste 10 år investeret 70 mia. kr. i at udbygge den digitale infrastruktur i Danmark med fokus på både kapacitet og sikkerhed. Som eksempel kan en teleudbyder blive tvunget til at omlægge sin ellers fuldt lovlige infrastruktur, hvis man fx ikke kan indgå aftaler om servicering af udstyret. Det kan påvirke den operationelle og sikkerhedsmæssige stabilitet af telenettene og kan medføre omkostninger i milliardklassen.

Og det kan få konsekvenser for udviklingen af den digitale infrastruktur. Gennemføres forslaget i sin nuværende form vil Danmark indføre et af de mest restriktive og uforudsigelige forbudsregimer i EU, hvilket kan betyde, at nogle af de mest innovative leverandører vil fravælge Danmark. Det kan meget vel betyde højere priser og mindre innovative produkter til de danske forbrugere.

Det er derfor afgørende for den danske telebranche, at det endelige lovforslag tilrettes. Der er behov for mere præcise definitioner af lovens anvendelsesområder og rammer. Der er behov for øget politisk kontrol og gennemsigtighed i processerne. Og der er behov for reel inddragelse og partshøringer.

Det øger retssikkerheden, uden at gå på kompromis med cybersikkerheden – og derved undgår vi at sætte de grundlæggende politiske og regulatoriske principper over styr, der siden liberaliseringen af telemarkedet har ført til massive investeringer i en robust og sikker teleinfrastruktur i Danmark.

/Jakob Willer, direktør i Teleindustrien

Print Friendly, PDF & Email