Logning og overvågning
- Teleindustrien

Den 11. februar er udnævnt til global aktionsdag mod masseovervågningen, og i København afholdes der en demonstration for at protestere mod masseovervågning af borgerne under parolen taginternettettilbage.nu

Teleindustrien bakker op om initiativet og dagsordenen om at forholde sig kritisk til masseovervågningen af borgernes digitale adfærd.

I Danmark skal teleselskaberne efter reglerne i logningsbekendtgørelsen registrere og gemme oplysninger om telekundernes opkald, sms’er, position og brug af internettet. Samlet blev der i 2012 lagret 900 mia. oplysninger om danske borgere hos teleselskaberne.

Men oplysninger fra politiet og Justitsministeriet viser, at en meget stor del af disse oplysninger kun i meget begrænset omfang anvendes i praksis. Det handler om registreringerne af danskernes internetbrug, som udgør mere end 90 pct. af alle registreringerne. Der er altså tale om en fuldstændig overflødig og unødvendig overvågning og registrering af danskernes internetbrug.

Samtidig er det et område, hvor vi i Danmark er gået længere end EU-reglerne foreskriver og længere end andre europæiske lande.

Gentagne gange er revisionen af de danske regler på dette område blevet udsat. Det er på tide, at de danske politikere tager initiativ til at revidere de danske regler og sikre, at overvågningen af danskerne er proportional, og at omfanget står mål med den værdi, der skabes til at sikre bekæmpelse af terrorisme og alvorlig kriminalitet. I Teleindustrien assisterer vi myndighederne i overensstemmelse med reglerne. Men vi efterlyser samtidig, at man politisk tager ansvar for at sikre nogle regler, der ikke indebærer en unødvendig og urimelig stor overvågning af danskerne.

Jakob Willer
Direktør – Teleindustrien
20102365

 

Print Friendly, PDF & Email