Vækstteamets anbefalinger
- Nyheder, Pressemeddelelser, Teleindustrien

IKT-vækstteamet har i dag leveret sin rapport til regeringen http://www.evm.dk/~/media/oem/pdf/2014/2014-publikationer/anbefalinger-vaekstteamet-for-ikt-og-digital-vaekst-24-01-14.ashx

IKT-vækstteamet konstaterer i sin rapport, at det danske IKT-erhverv skal styrkes, og digitaliseringen af danske virksomheder skal op i gear, hvis Danmark skal klare sig i den rivende udvikling og konkurrence, der kendetegner den globale digitale økonomi.

Vækstteamets konkrete anbefalinger vedrører bl.a. en styrkelse af de digitale kompetencer, en styrkelse af digitaliseringen af danske erhvervsliv og IKT-erhvervet, og en offentlig digitalisering og offentlige indkøb, der understøtter IKT-erhvervet og eksporten.

Endvidere anbefaler vækstteamet, at der sættes yderligere fokus på digital sikkerhed og på at sikre adgangen til hurtig bredbåndsinfrastruktur for alle borgere og virksomheder.

Jakob Willer, direktør i Teleindustrien, udtaler:

– IKT-vækstteamet sætter meget præcist ord på nogle af de helt store udfordringer, der er i forhold til at skabe størst mulig samfundsnytte med IKT. Vækstteamet har nogle meget præcise og positive anbefalinger om at fremme en øget anvendelse af IKT og realisere det store potentiale og den store samfundsmæssige værdi, der ligger i brugen af IKT. Vækstteamet anerkender også meget klart den store betydning, den digitale infrastruktur og adgang til bredbånd og mobilnet har for digitaliseringen og borgernes og erhvervslivets muligheder for at skabe vækst med ny teknologi.

– I Teleindustrien støtter vi IKT-vækstteamets anbefalinger om, at styrke udbredelsen af højhastighedsbredbånd, og på at styrke efterspørgslen og udnyttelsen heraf til at skabe vækst i samfundet. Vi er nået rigtig langt i Danmark med udrulning af bredbånd og mobildækning på markedsvilkår. Vi deler dog også vækstteamets erkendelse af, at der er forbrugere i Danmark, som ikke vil få leveret tilfredsstillende løsninger på rene markedsvilkår. 

– For at sikre bredbånd og mobildækning i alle dele af landet skal vi i fællesskab mellem det offentlige og private finde veje til at styrke udbuddet af den digitale infrastruktur. Det handler om at sikre attraktive rammevilkår på markedet og generelt at styrke incitamenterne til at investere i infrastrukturen. Og det handler om se på og fastsætte rammerne for, hvordan man gennem afgrænsede og målrettede initiativer kan nå endnu længere med infrastrukturen på måder, der ikke forvrider konkurrencen på markedet og fortrænger private investeringer. Vi er parate til at drøfte mulighederne konstruktivt.

Print Friendly, PDF & Email