Logningsreglerne bør ændres
- Pressemeddelelser, Teleindustrien

11. oktober 2020

Teleindustrien: Justitsministeren bør ændre logningsregler efter EU-dom

Telebranchen opfordrer justitsministeren til straks at igangsætte en revision af logningsreglerne og suspendere politiets og anklagemyndighedens brug af logningsdata til andet end sager om alvorlig kriminalitet eller alvorlige trusler mod den nationale sikkerhed.

EU-domstolen har den 6. oktober 2020 truffet afgørelse om, at det er i strid med EU-retten, hvis medlemslandene fastlægger nationale regler, som pålægger teleselskaberne en pligt til generel og udifferentieret masseindsamling af teledata, herunder trafik- og lokaliseringsdata. Dermed er der truffet endnu en afgørelse i rækken af EU-domstolsafgørelser, der betyder, at de danske logningsregler skal ændres.

”På baggrund af dommen har vi fra telebranchen rettet henvendelse til Justitsministeriet for at få afklaret, hvilke konsekvenser dommen har for de danske logningsregler og for teleselskabernes dataindsamling. Det er vores klare opfattelse, at de danske regler skal ændres hurtigst muligt i lyset af dommen – og tidligere domme. De gældende regler om indsamling og lagring af data om de danske telekunder kan ikke opretholdes” udtaler Jakob Willer, direktør i Teleindustrien i Danmark, der er brancheorganisation for de danske teleselskaber.

Alene anvendes til alvorlig kriminalitet og trusler mod national sikkerhed
Med EU-domstolens afgørelse indskærpes det, at loggede data alene kan anvendes til bekæmpelse af alvorlig kriminalitet eller alvorlige trusler mod den nationale sikkerhed. Det var også udgangspunktet, da man oprindelig indførte logningsreglerne i EU og i Danmark.

”Vi har fra branchens side over for myndighederne peget på, at den danske anvendelse af logningsdata går videre, end det oprindelige formål, idet logningsdata i praksis også bruges til opklaring af mere almindelig kriminalitet som f.eks. indbrud i biler. Som et første skridt – for at sikre efterlevelse af EU-retten – opfordrer vi på det kraftigste justitsministeren til straks at suspendere politiets og anklagemyndighedens brug af loggede data til sager, der ikke vedrører alvorlig kriminalitet eller alvorlige trusler mod den nationale sikkerhed”, udtaler Jakob Willer.

I praksis betyder det, at brugen af editionskendelser vedr. adgang til logningsdata til andet end sager om alvorlig kriminalitet eller alvorlige trusler mod den nationale sikkerhed, skal indstilles.

Fra branchens side opfordrer man justitsministeren til hurtigt at melde ud, hvad dommen nu giver regeringen anledning til og hurtigst muligt igangsætte en revision af reglerne.

”Fra branchens side er vi parate til hurtigt at bidrage i processen med teknisk viden og indspil til, hvordan reglerne kan og bør ændres i lyset af EU-domstolens afgørelse”, udtaler Jakob Willer.

Læs mere om Teleindustriens holdning til logning og indspil til Justitsministeriet her: https://www.teleindu.dk/brancheholdninger/logning-og-teledata/

https://www.teleindu.dk/wp-content/uploads/2020/10/JM-logning-9-10-2020.pdf

Svar fra Justitsministeren – modtaget 30. oktober 2020
https://www.teleindu.dk/jm-brev-30-oktober-2020/

Kontakt: Jakob Willer, direktør i Teleindustrien, mobil 20102365  

Print Friendly, PDF & Email