Hvem skal have Teleprisen 2020?
- Teleindustrien

Den 9. november 2020 holdes konferencen #Tele2020, og igen i år skal vi uddele årets telepris. Teleprisen uddeles af IDA Connect i to kategorier: En studerende-pris og en virksomhedspris.

Kender du en studerende eller en virksomhed/person, som har ydet en særlig indsats og skabt innovative og samfundsgavnlige løsninger og resultater på teleområdet – så er der frist for indstillinger den 16. oktober 2020

Kommissorium:

Den danske telepris består af 2 priser.

En pris til den/de studerende som har udført det mest innovative semester/afgangsprojekt

En pris til den virksomhed som har opnået det mest innovative og samfundsgavnlige resultat

Priserne har til formål at anerkende en dansk eller udenlandsk virksomhed, organisation eller person, som i Danmark har haft særlig betydning for udviklingen og/eller anvendelsen af telekommunikation i det forløbne år eller i en årrække. Præstationen skal være af brugermæssig, teknologisk, samfundsøkonomisk, erhvervsmæssig og/eller økonomisk karakter og skal udmærke sig ved sit innovative, samfundsgavnlige, brugerrelaterede og/eller indtjeningsmæssige potentiale.

Virksomheds/Person Prisen har til formål at anerkende en dansk eller udenlandsk virksomhed, organisation eller person, som i Danmark har haft særlig betydning for udviklingen og/eller anvendelsen af telekommunikation i det forløbne år eller i en årrække. Præstationen skal være af brugermæssig, teknologisk, samfundsøkonomisk og/eller økonomisk karakter og skal udmærke sig ved sit innovative, samfundsgavnlige, brugerrelaterede og/eller indtjeningsmæssige potentiale.

Frist for ansøgning/indstilling er 16. oktober 2020. Du kan ansøge som eller indstille en virksomhed/organisation/person ved at:

Beskrive resultat/forretningsidé med reference til tildelingskriterierne på maksimalt en A4 side

Lægge vægt på de innovative aspekter i projektet

Understrege hvorfor netop denne virksomhed/organisation/person bør tildeles prisen

Angiv navn og kontaktdata på kontaktperson samt eventuelle bidragsydere eller andre interessenter

Sende indstillingen til:
Jan Bøgh JABO@tdcnet.dk
Michael Brogaard Jensen michael@vimento.dk

Studerende Prisen har til formål at anerkende en dansk eller udenlandsk studerende, som i Danmark har haft særlig betydning for udviklingen, forskningen og/eller anvendelsen af telekommunikation i det forløbne år eller i en årrække. Præstationen skal være af brugermæssig, teknologisk, samfundsøkonomisk eller økonomisk karakter og skal udmærke sig ved sit innovative, samfundsgavnlige, brugerrelaterede og/eller indtjeningsmæssige potentiale.

Frist for ansøgning/indstilling er 16. oktober 2020. Du kan ansøge som eller indstille en person ved at:

Beskrive projektet med reference til tildelingskriterierne på maksimalt en A4 side

Lægge vægt på de innovative aspekter i projektet

Understrege hvorfor netop dette projekt bør tildeles prisen

Angiv navn og kontaktdata på den studerende samt den studerendes vejleder

Sende indstillingen til:
Jan Bøgh JABO@tdcnet.dk
Michael Brogaard Jensen michael@vimento.dk

Print Friendly, PDF & Email