Farlige produkter og blokeringer
- Nyheder, Teleindustrien

10. december 2019

Teleindustrien (TI) har afgivet et høringssvar vedrørende udkast til lov om produkter og markedsovervågning. Se høringssvaret her.

Lovforslaget indebærer, at teleselskaber kan pålægges at foretage blokeringer af onlinegrænseflader.

Afgørelse om blokering af en onlinegrænseflade træffes af domstolene ved kendelse efter kontrolmyndighedens begæring. TI har forståelse for, at man politisk ønsker at beskytte forbrugerne mod farlige produkter.

Grundlæggende ser TI dog med bekymring på udviklingen, hvor man fra politisk side på flere og flere områder anvender blokering af forbrugernes adgang til dele af internettet som redskab til regulering og indgreb. Det strider mod internettets grænseoverskridende og åbne natur, at man politisk afskærer brugerne fra dele af nettet og i praksis skaber en dansk version af internettet afgrænset af danske regler.

En væsentlig del af løsningen er efter TI’s opfattelse at styrke brugernes kompetencer og evne til kritisk at tilgå digitale tjenester og indhold på internettet.

/Jakob Willer

Print Friendly, PDF & Email