Logning – revision udsættes
- Nyheder, Teleindustrien

9. december 2019

Teleindustrien har sammen med en række andre organisationer afgivet et høringssvar vedrørende udsættelsen af revisionen af logningsreglerne. Se høringssvaret her https://www.teleindu.dk/wp-content/uploads/2019/12/h%C3%B8ringssvar-logning-december-2019.pdf

Af høringssvaret fremgår bl.a., at det efter høringsparternes opfattelse ikke bidrager til at skabe klarhed på området, at den evaluering og revision af logningsbestemmelserne, som blev fastsat oprindeligt i 2002, nu udskydes for niende gang med baggrund i varierende forklaringer.

Høringsparterne lægger vægt på, at udskydelsen af revisionen bruges til at sikre, at der udarbejdes forslag til nye bestemmelser, som dels vil være i overensstemmelser med EU-domstolens afgørelser, dels vil sikre, at danske regler på området ikke går videre end kommende regler fastsat i andre europæiske lande. Det er efter høringsparternes opfattelse vigtigt, at den lange periode, vi har haft med usikkerhed om logningsreglerne afsluttes med, at der vedtages regler, som udspringer af en fælles EU-forståelse.

/Jakob Willer

Print Friendly, PDF & Email