Masters geografiske placering
- Nyheder, Teleindustrien

27. september 2019

Politiken har den 26. september 2019 under overskriften “Telefejl er værre end antaget” skrevet, at der er kilometerstore fejl i de registreringer af telemasters placering, som politiet anvender. Se artiklen her

Politiken har som grundlag for historien undersøgt data fra mastedatabasen, og har her kunne finde forskelle mellem koordinater og adresser for visse master og antenner. Det er vigtigt her indledningsvis at understrege, at mastedatabasen ikke er det redskab, som selskaberne anvender til indberetninger til politiet. Selskaberne opdaterer mindst en gang om ugen de data, der sendes til politiet. Mastedatabasen opdateres ca. fire gange årligt.

Forskelle mellem adresser og koordinater for en mast kan have helt naturlige forklaringer, nemlig at masten kan være placeret et sted fx på en mark eller langs en vej, hvor der ikke er en bygning, og derved en adresse, i umiddelbar nærhed.

Energistyrelsen forklarer det således på mastedatabasen: “Der kan også være forskel på den angivne adresse og placeringen af antennen på kortet. Dette kan skyldes, at antennen kan være placeret på en større matrikel, f.eks. marker og industriområder.”

Det er dog beklageligvis ikke alle de identificerede forskelle mellem adresser og koordinater, der har denne forklaring. Teleselskaberne kan konstatere, at der for et meget begrænset antal master er sket manuelle indtastningsfejl af adresseoplysninger. I disse tilfælde har koordinaterne stadig været retvisende for mastens faktiske placering. I enkelte andre tilfælde er der konstateret fejl i koordinater, som har medført en fejlregistrering.

En afgrænset del af de identificerede fejl er gået igen i de data, som er tilgået politiet. Dette er politiet orienteret om. Antallet af konstaterede fejl er så lavt, at det fortsat er branchens klare opfattelse, at de indberettede oplysninger om masters placering generelt har en meget høj datakvalitet, og at man kan have tillid til disse.

Der er tale om nogle meget få beklagelige fejlregistreringer af mastepositioner, som skyldes menneskelige fejl. Der er ikke tale systematiske fejlregistreringer af et større antal master og antenner.

/Jakob Willer

Print Friendly, PDF & Email