Revision af logning udskydes – igen
- Nyheder, Teleindustrien

‘1. oktober 2019

Regeringen har fremlagt sit lovprogram for 2019-2020. Det fremgår heraf, at justitsministeren vil fremlægge lovforslag om udskydelse af tidspunktet for revision af logningsreglerne. Revisionen vil blive udskudt til folketingsåret 2020-21.

– Det bidrager ikke til at skabe forudsigelighed og klarhed på området, at den lovbestemte evaluering og revision af logningsbestemmelserne nu udskydes for vist nok 10. gang af skiftende regeringer med baggrund i varierende forklaringer.

– Vi har efterhånden haft en meget lang periode med usikkerhed om logningsreglerne. Det ærgrer os, at det ikke står øverst på dagsordenen hos regeringen at få revideret logningsreglerne hurtigst muligt i lyset af Tele2/Watson dommen fra EU-domstolen fra december 2016.

– Den aktuelle polemik om logning og anvendelse af logningsdata hos politiet gør bestemt ikke behovet for en revision af reglerne mindre. Der er sket meget siden reglerne blev formuleret, og der er god grund til at se på, hvordan regelsættet kan gøres mere tidssvarende.

/Jakob Willer, direktør, Teleindustrien

Print Friendly, PDF & Email