Ny national cyberstrategi
- Nyheder, Teleindustrien

16. december 2021

Regeringen har lanceret en ny national strategi for cyber- og informationssikkerhed 2022-2024. Læs mere her

Strategien har med 34 konkrete initiativer til formål at løfte den digitale sikkerhed på tværs af samfundet. Med strategien er der fokus på såvel stat og kritisk it-infrastruktur som på borgerne og erhvervslivet.

Der stilles i den nationale strategi nye sikkerhedskrav til ministerområder, der har ansvar for samfundsvigtige funktioner eller samfundskritiske it-systemer. Med strategien er der endvidere fokus på vidensopbygning blandt borgere, fx ved at styrke informationsportalen sikkerdigital.dk.

Samtidig skal det internationale samarbejde i EU, FN, NATO og med ligesindede lande styrkes, så det gøres mere besværligt at udføre cyberangreb mod Danmark.

På baggrund af den nye nationale cyberstrategi skal der udarbejdes en ny sektorstrategi for telesektoren, for at kunne identificere nærmere, hvilke indsatser der er nødvendige at styrke cyber- og informationssikkerheden på teleområdet. Strategien for telesektoren vil blive udarbejdet af branchen i samarbejde med Center for Cybersikkerhed i 2022.

/Jakob Willer

Print Friendly, PDF & Email