Positive takter – men det store problem er stadig uløst
- Nyheder, Pressemeddelelser, Teleindustrien

21. december 2021

Det er meget positivt, at der er politisk fokus på teleområdet med den nye indgåede politiske aftale.

Der er fra branchens side opbakning til at formulere ambitiøse bredbåndsmålsætninger, men samtidig stor bekymring over, at der ikke er en konkret langsigtet plan for, hvordan man kommer i mål og opfylder målsætningerne i 2025.

Hvis der ikke tages mere konkrete politiske initiativer, som fx at definere en restgruppeordning, så vil der i 2025 stadig vil være adresser, der ikke har adgang til bredbånd med 100/30 Mbit/s. Energistyrelsen har estimeret at der i 2025 vil være over 20.000 adresser, der ikke har adgang til 100/30 Mbit/s.

Branchens forventning er, at vi under optimale rammevilkår kan sikre adgang på mindst 1 Gbit/s til 95 pct. af alle adresser i 2025. Imidlertid har man politisk valgt et højere mål – nemlig 98 pct. af alle adresser – men der er ikke taget politisk stilling til, hvordan man skal dække den ekstra meget dyre udbygning af nettene. Det er branchens umiddelbare vurdering, at omkostningerne for at nå fra 95 pct. til 98 pct. dækning med 1Gbit/s bredbånd vil være op mod 6 mia. kr.

De mange initiativer, der er formuleret, har meget forskellig fokus og karakter. Nogle er gode og efterspurgte og vil potentielt kunne forbedre rammebetingelserne og dermed bredbåndsdækningen. Andre er mindre efterspurgte og har karakter af analysearbejde i stedet for konkret handling. Det vil være meget værdifuldt for processen, hvis de konkrete initiativer kvalificeres og prioriteres sammen med branchen og andre relevante aktører. Det kunne helt oplagt ske i telebrancheforum, som netop er nedsat af forligskredsen for at kunne drøfte rammerne for udbygning af den digitale infrastruktur.

I den politiske aftale sættes der fokus på, hvordan telepolitikken kan understøtte den grønne omstilling. Det er rigtig positivt. Danske teleselskaber er blandt de mest ambitiøse televirksomheder i verden på klimamålsætninger og har stærke forudsætninger for at levere på ambitionerne grundet god adgang til vedvarende energi til at drive deres netværk. Samtidig har teknologien et enormt potentiale for udviklingen af grønne løsninger på tværs af industrier og sektorer.

Vi ser fra branchens side frem til samarbejdet om udmøntningen af initiativerne, hvor vi særligt har fokus på at sikre gode rammer for etablering af master og mobilantenner og skabe ensartede og gode vilkår for gravearbejde. Helt konkret savner vi et politisk initiativ, der kan sikre, at teleselskaberne kan etablere master og sikre dækning i de områder, hvor der er stillet dækningskrav, som det blev stillet i udsigt ved ændringen af teleloven i december 2020.

/Jakob Willer, direktør, Teleindustrien

Print Friendly, PDF & Email