Logning
- Teleindustrien

Teleindustrien var den 13. januar 2022 inviteret til at give et indlæg ved Retsudvalgets høring om logning.

Vi har i telebranchen forståelse for, at man politisk ønsker at sikre
politiet redskaber til at kunne forebygge, bekæmpe og retsforfølge
grov kriminalitet og trusler mod statens sikkerhed.

Men teleselskaberne er ikke sat i verden for at overvåge og registrere
sine kunder. Vores opgave er at bygge bredbåndsnet og mobilnet og
udbyde bredbånd og teletjenester.

Teleselskaberne har ingen økonomiske eller kommercielle interesser i at foretage logningen og gemme data i længere tid, end vi selv har brug for dem til at drive vores net og tjenester.

Det er derfor forkert, når det i lovforslaget anføres, at reguleringen er
erhvervsmæssig agil og understøtter mulige nye forretningsmodeller.
Det gør den ikke.

Den foreslåede lovgivning skal alene løse statens ønske om på meget
kort tid at få teleselskaberne til at etablere et meget avanceret it-system
til logning – og målretning af logning – vel at mærke uden, at
staten selv skal betale for det.

Hvis man politisk ønsker et sådant system, så bør man også være
villig til at betale for det og sikre, at teleselskaberne får dækket deres
omkostninger, som af JM vurderes at være over 200 mio. kr. blot til
implementering. Det reelle beløb er væsentlig højere – da flere
elementer ikke er blevet byrdeestimeret i processen.

Når det drejer sig om selve indretningen af logningen, har vi tre
ønsker til de nye regler:

1) Det skal være lovligt
2) Det skal være praktisk muligt – med rimelige og
realistiske frister
3) Det skal kunne implementeres uden store omkostninger

Se hele Teleindustriens indlæg her

Print Friendly, PDF & Email