Ny vejlov, ny lov om graveadgang m.m. og samgravninger
- Nyheder, Teleindustrien

Den nye vejlov er trådt i kraft 1. juli 2015, men der er ikke endnu lavet den bekendtgørelse, der skal danne grundlag for kommunernes administration af loven. Alle ledningsejerne, herunder telebranchen, står derfor over for 98 mulige udlægninger af loven. Dette er en stor udfordring, og TI har derfor sammen med Dansk Energi og Dansk Ledningsejer Forum skrevet til transportminister Hans Christian Schmidt for at få en bekendtgørelse klar så hurtigt som muligt.

TI har også selv arbejdet med at afdække de udfordringer, som vejloven medfører, ved at se på lovgrundlagrt (især den nye koordineringspligt og bodsmuligheden), de digiatle løsninger der anvendes på området og endelig været i kontakt med en række kommuner. Københavns kommune skal her fremhæves for en ny samarbejdsaftale, som i praksis afdækker, hvordan de nye regler kan implementeres. Henrik Vinter (TDC) deltog som Formand for Ledningsejer Forum i arbejdet. Alle kommuner og andre der opererer med gravninger kan få fin inspiation fra dette papir.

Telebranchen har faktisk i mange år netop koordineret samgravninger. TI har en database, hvor teleselskaberne kan sendes en forespørgsel ud om et muligt samarbejde i et geografisk område. Det vurderes, at det hvert år giver mulighed for 500 samgravninger. Vi er i TI åbne for at andre graveaktører kan deltage i dette koordinationsarbejde – herunder også kommuner, som ønsker at fremme samgravning.

Den anden lov stammer fra et EU-direktiv, som skal gøre det billigere at rulle bredbånd ud i EU. Loven træder i kraft 1. juli 2016. Se lov og bekendtgørelse. Den er målrettet telebranchen og vil medføre:

  • Adgang for teleoperatører til andre ledningsejers net, når det er teknisk muligt.
  • Adgang til andre teleledningsejere rør o.l.

I praksis vil det formentlig være adgang til kloaker, tomrør og telerør, der vil mest relevant. HOFOR har arbejdet meget med at skabe overblik over mulighederne i hovedstadsområdet. Og TI gravegruppe (RoW) er inviteret til at se et demonstrationsprojekt, som HOFOR har lavet. Besøget er den 9. oktober. Når loven træder i kraft, skal man som ledningsejer, altså tilrådighedsstille sine rør o.l. til teleudbyderne.

Print Friendly, PDF & Email