Danmark i international topliga på telemedicinområdet
- Nyheder, Teleindustrien

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at udbrede de første telemedicinske løsninger på landsplan:

Borgere med KOL skal have bedre mulighed for selv at holde øje med deres sygdom hjemmefra ved hjælp af telemedicinsk udstyr. Og borgere med epilepsi, prostatakræft og borgere i kemobehandling skal via digitale spørgeskemaer løbende indsende oplysninger om deres helbred. Dermed kan sundhedspersonalet bedre vurdere, hvem der har behov for hurtigt at komme ind til tjek på sygehuset.

Erfaringerne viser, at hjemmemonitorering giver borgere med KOL bedre kendskab til deres sygdom, øget tryghed og fleksibilitet i hverdagen. Desuden opdages forværringer tidligere, og dermed undgås akutte indlæggelser, der er belastende for borgeren og omkostningsfulde for samfundet. Se foto. De gode erfaringer er baggrunden for, at telemedicinsk hjemmemonitorering nu skal være et tilbud til alle relevante borgere med KOL over hele landet. Det er regionerne og kommunerne, der i samarbejde skal drive den landsdækkende udbredelse af telemedicin.

Link til kilde

Print Friendly, PDF & Email