BYregion FYN laver ens mastepolitik
- Teleindustrien

 

Kommunerne på Fyn har lavet fælles retningslinjer for opstilling af mobilmaster.

Målet er, at de fælles retningslinjer, skal gøre det enklere og lettere for teleselskaberne at samarbejde med kommunerne om opstillinger af telemaster og dermed sørge for en lettere adgang til at sikre mobildækning for alle.

Ansøgnings- og sagsbehandlingsprocessen gøres ensartet ved både at stille præcise krav til ansøgningen og sikre en hurtig sagsbehandling. Der er lavet retningslinjer, som gør at både ansøger og sagsbehandler har det samme grundlag, når en konkret sag skal vurderes. Retningslinjer, som andre kommuner kan og bør blive inspireret af.

Også ens udregning af mastelejen

Man har også gjort principperne for beregning af mastelejen ens. Beregning af lejeprisen vil tage udgangspunkt i værdien af det konkrete areal, der lejes og en rimelig forrentning på 8,5 % af værdien og 1500 kr. til administration. Ved opsætning på bygninger er man også ret præcis på, at der betales for det fysiske areal, der anvendes, og at markedslejen fastsættes ud fra den gennemsnitlige kvadratmeterpris for erhvervslejemål (lager/kælderlokaler/produktionslokaler eller lignende). En-to lokale ejendomsmæglere skal hvert 5 år hjælpe med til at fastsætte prisen. Man følger også her princippet om forretning på 8,5 %.

Jakob Willer, direktør i Teleindustrien, udtaler: Der er kort sagt gjort et stort og flot stykke arbejde på Fyn. Et arbejde som forhåbentlig kan fremme mobildækningen på Fyn og inspirere andre regioner og kommuner.

Læs selve Guidelines Fælleskommunale retningslinjer for masteopstilling Byregion FYN

Print Friendly, PDF & Email