Nye LER initiativer. Fokus på samgravning
- Teleindustrien

Det nu hedengangne ministerium for By, Bolig og Landdistrikter sendte i dag resultatet af et arbejde med, hvad LER skal udvikles med i det kommende år. Fokus er på øget kvalitet og fuldstændighed af data og på LER’S rolle til understøttelse af samgravning. TI er over en bred front aktiv med samgravning og tværgående anvendelse af eksisterende rør hos andre ledningeejerne.

På samgravningsområdet vil LER blive ændret på følgende områder:

  • Flere samgravningsoplysninger  f.eks.  om der er tale om projektering eller reelt gravearbejde, bygherrenavn og ledningstype.
  • Mere præcision, periode og område skal være mere præcise, f. eks. ved forbedring af tegnemulighederne.
  • Notifikationsområde – en usynligt! område, hvor man bliver notifiseret på mail, hvis nogen leder i området.
  • Annonce. Da man gerne, før LER normalt anvendes, vil vide om andre skal grave, så vil man kunne sætte en annonce i LER og Graveinfo, så man selv kan øge koordinationsmulighederne.
  • PDF-dokumentation. Som dokumentation til f. eks. gravetilladelser, vil man kunne få en dokumentation på, at man har anvendt LER.
  • Endelig bliver der adgang til LER fra Virk.dk

LER området med ansatte overføres til det ny Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, hvilket giver god mening, set ud fra et samlet koordinationspersepktiv.

Arbejdet viser også de gravedatabaser der findes:

  Dækning Brug/år (est.) Ledningstyper
Ledningsejerregistret Hele landet 130.000 Alle
Teleindustriens samgravningsdatabase Hele landet 500[1] Tele-data
Vejdirektoratets gravetilladelsessystem 63 kommuner + statsveje 74.000 Alle
Grontmijs gravetilladelsessystem 34 kommuner 38.000 Alle
Københavns kommunes gravetilladelsessystem 1 kommune 10.000 Alle

[1] MBBL estimat pba. møde i Teleindustrien om samgravning, oktober 2011.

LER anvendes typisk først og af alle, derfor har LER en stor opgave i at sikre tidlig kordination.

 

Print Friendly, PDF & Email