Økonomiske nøgletal for telebranchen
- Nyheder, Pressemeddelelser, Teleindustrien

Energistyrelsen har offentliggjort de økonomiske nøgletal for telebranchen for året 2017. Nøgletallene kan ses her: https://ens.dk/ansvarsomraader/telepolitik/tal-paa-teleomraadet 

Nøgletallene viser, at der i 2017 var en samlet omsætning i telebranchen på 37,75 mia. kr. Målt i faste priser er det 2 mia. kr. lavere end for to år siden (2015). Faldet i omsætningen skyldes i særlig grad fald i omsætningen på fastnettelefoni. Nøgletallene viser også, at faldet i omsætningen på mobiltjenester synes at være er stoppet. Og der er fornyet vækst i omsætningen for fastnet bredbånd.

Direktør i Teleindustrien Jakob Willer udtaler:

– Samlet er det selvfølgelig en udfordring, at omsætningen i branchen er faldende. Men der er også nogle positive tegn i markedet for både mobiltjenester og bredbånd, som giver grund til lidt optimisme.

– Det afspejler sig også i investeringetallene, som viser, at teleselskaberne i 2017 samlet set investerede mere end 7 mia. kr. i den digitale infrastruktur i Danmark. Det er det højeste niveau i 7 år.

– Det er endnu ikke lykkedes for alvor at skabe fornyet vækst, og de positive resultater i markedet skyldes i høj grad, at teleselskaberne har været dygtige til at arbejde mere effektivt og skære omkostninger væk. Aldring før har der været ansat så få mennesker i telebranchen. Det er selvfølgelig i sig selv ikke et særligt positivt tegn for branchen.

/Jakob Willer, 20102365

Print Friendly, PDF & Email