Telebranchens omdømme
- Nyheder, Pressemeddelelser, Teleindustrien

Teleindustrien har fået udarbejdet sin årlige undersøgelse, hvor vi gør status på kundernes oplevelse af teleselskabernes produkter og service.

Undersøgelsen kan ses her Teleindustri Rapport 2018

Direktør i Teleindustrien, Jakob Willer udtaler:

– Årets undersøgelse viser, at vi er på rette vej, og den store indsats, der bliver lagt i udbygning af net og forbedring af tjenester og kundeservice har en positiv effekt hos kunderne

Særligt mobilkunderne er mere tilfredse end tidligere, og 9 ud af 10 udtrykker tilfredshed med mobildækningen. Også bredbåndskunderne er generelt tilfredse. 73 procent af kunderne udtrykker tilfredshed med hastigheden på deres bredbånd. 11 procent er utilfredse. 20 procent af bredbåndskunderne oplever problemer med deres wifi mindst en gang om ugen.

– Wifi der ikke fungerer ordentligt er en af de største årsager til, at kunderne oplever problemer med deres bredbånd. Det er en problemstilling, som teleselskaberne har meget fokus på og forsøger at afhjælpe sammen med deres kunder.

Undersøgelsen viser også, at det kun er hver tiende kunde, der er villig til at betale mere for højere hastigheder på mobil og fastnet.

– Det understreger, at kunderne er meget godt tilfredse med de produkter, der er på markedet. Men det giver dog også anledning til bekymring i forhold til, hvordan der kan skabes en fornuftig forretning for fremtidens tjenester, og hvordan investeringer i fx 5G kan forrentes.

Generelt er der stadig en høj mobilitet blandt kunderne på telemarkedet. Det seneste år har 16 procent af mobilkunderne skiftet selskab og 13 procent af bredbåndskunderne har fundet en ny udbyder. Kunderne finder det lettere at skifte udbyder på mobilområdet end de gør på bredbånd.

I undersøgelsen er der også spurgt til kundernes oplevelse af sikkerhed. Generelt er der en voksende usikkerhed om forekomsten af fx malware og svindel på mobiltelefonen. Samtidig er der en øget bevidsthed om sikkerhed på mobilen og en voksende villighed til at betale for sikkerhedsløsninger.

Undersøgelsen viser også, at kunderne generelt har meget lav tillid til forskellige aktørers håndtering af personlige data. Der er størst tillid til staten og lavest tillid til Facebooks håndtering af persondata.

– Cybersikkerhed og beskyttelse af persondata er områder, som både teleselskaberne og branchen har meget stort fokus på. Det vil vi have i mange år ud i fremtiden. En ordentlig sikkerhed og en ordentlig håndtering af persondata er ekstremt vigtige for at kunne gøre sig fortjent til kundernes tillid.

/Jakob Willer, direktør i Teleindustrien

Print Friendly, PDF & Email