Problemer i Århus
- Nyheder, Pressemeddelelser, Teleindustrien

Århus Kommune risikerer at halte bagefter i den digitale udvikling. Kommunens politik understøtter ikke udbygningen af den digitale infrastruktur i byen. På mobilområdet møder teleselskaberne vilkår og priser på leje af arealer til bl.a. mobilmaster, som er en reel barriere for udbygningen. Konkret har Teleindustrien kendskab til seks planlagte mobilmaster, som risikerer at blive droppet på grund af kommunens politik. Det er bl.a. planlagte master i Lystrup, Hasle N., Risskov, Viby og Beder.

I forhold til udbygning af bredbåndsnet har Århus Kommune nogle krav og vilkår for anlæggelse af fiberkabler og net i jorden, som reelt hindrer en effektiv digital infrastruktur. Det gælder eksempelvis i de nye bynære havnearealer (Bernhardt Jensens Boulevard), hvor teleselskaber gerne vil anlægge en effektiv digital infrastruktur, men hvor kommunen ikke vil tillade teknikskabe og kabelbrønde i vejen. Det er en reel hindring for udbygningen.

Teleindustrien har tidligere været i dialog med kommunen om mulighederne for at skabe bedre rammer for udbygningen af den digitale infrastruktur. Dette har ikke resulteret i væsentlige ændringer. Teleindustrien har derfor igen rettet henvendelse til kommunen for at få adresseret problemerne. Vi vil opfordre kommunen til at se på, hvordan man kan bidrage til at skabe bedre rammer for den digitale infrastruktur og i samarbejde med branchen bidrage til at sikre en god digital infrastruktur i byen.

Som inspiration kan man skele til København, hvor der er indgået en fælles hensigtserklæring mellem kommunen og Teleindustrien om at skabe de bedste og billigst mulige rammer for udbygning af bredbånd og mobilnet til gavn for borgerne og erhvervslivet. Vi kunne tænke os at gøre det samme i Århus.

/Jakob Willer – 20102365

Print Friendly, PDF & Email