Staten spænder ben for bedre mobildækning
- Nyheder, Pressemeddelelser, Teleindustrien

Danske mobilselskaber har udstyr i master og på hustage 12.000 – 14.000 steder i hele landet.

Mange master og mobilantenner er placeret på offentlige arealer, hvor teleselskaber lejer jord eller adgang til et hustag hos en kommune, hos en region eller hos staten.

I en del år har telebranchen haft drøftelser med især kommunerne om at sikre lavere priser og bedre vilkår for leje af offentlige arealer. I mange kommuner har man taget godt imod branchens opfordring til at samarbejde konstruktivt og sikre bedre vilkår og priser. Der er dog endnu mange kommuner, hvor det ikke er lykkedes. Det er ærgerligt, da det er i alles interesse at skabe gode rammer for udrulning af en effektiv digital infrastruktur.

Men også statens udlejning har vist sig som en barriere. Op mod 500 mobilmaster og mobilantenner er placeret på statens arealer og bygninger.

Udfordringen er her, at der er rigtig mange forskellige statslige udlejere, der administrerer området vidt forskelligt, og i de forskellige ministerier, styrelser og institutioner har man sine egne særlige vilkår. Det kræver mange ressourcer for teleselskaberne at håndtere.

Endvidere er priserne mange steder meget høje. De statslige lejepriser ligger væsentligt over, hvad der også efter statens egen vejledning kan betragtes som rimelige markedspriser. Og flere steder er de statslige udlejere slet ikke er villige til at forhandle mere rimelige vilkår og priser.

Direktør i Teleindustrien Jakob Willer udtaler:

– Vi har i branchen en ambition om at sikre endnu bedre bredbånd og mobildækning i hele landet for at understøtte den digitale vækst og udvikling. Det er en ambition, som jeg tror regeringen er enige i. Men med de høje priser og vidt forskellige vilkår er statens egen udlejning af arealer og faciliteter en barriere for en effektiv udbygning af den digitale infrastruktur.

Nogle af de større statslige udlejere, som har nogle meget høje priser, og som derved er en barriere for den digitale udvikling er bl.a. Vejdirektoratet, Naturstyrelsen og Bygningsstyrelsen. Også det statsligt ejede Energinet.dk og forskellige uddannelsesinstitutioner er blandt de udlejere, som tager meget høje priser.

Vi har fra Teleindustriens side rettet henvendelse til energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt for at få hjælp til at sikre mere rimelige priser og vilkår for leje af arealer – også hos de statslige udlejere. Der er indledt drøftelser med Energistyrelsen om udfordringerne.

– Vi har en forhåbning om, at ministeren vil hjælpe os med at sikre mere rimelige vilkår og priser for leje af arealer på tværs af staten. Regeringen forudsætter selv, at både borgere og erhvervsliv skal være digitale. Så det må også forventes, at regeringen og staten vil bidrage til at sikre de bedst mulige vilkår for den digitale udvikling, udtaler Jakob Willer.

/Jakob Willer – 20102365

Print Friendly, PDF & Email