Regeringens vækstplan
- Nyheder, Pressemeddelelser, Teleindustrien

Regeringen sætter ambitiøst fokus for digitalisering med ny vækstplan

se http://www.evm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2014/09-12-14-vaekstplan-for-digitalisering-af-danmark

Regeringen har i dag lanceret en vækstplan for digitalisering, der skal skabe vækst i hele Danmark. Regeringens 8. og sidste vækstplan begrænser sig ikke til rammevilkår for et enkelt erhverv, men sigter bredt på, hvordan et digitalt løft skal skabe vækst og konkurrencedygtighed i hele erhvervslivet. Erhvervsorganisationerne tager varmt imod planen.

Regeringens digitale vækstplan er ambitiøs og indeholder elementerne til et digitalt løft af Danmark, vurderer formanden for vækstteamet, IT-Branchen, DI ITEK, Teleindustrien, Dansk IT og Dansk Erhverv. Vækstteamet afgav i januar 2014 sine anbefalinger til regeringen. Planen indeholder 23 initiativer på 4 områder.

Digitale kompetencer er afgørende for fremtidens vækst

Allerede i dag mangler der digitale kompetencer. Nu skal erhvervslivets behov for kompetencer kortlægges. Samtidigt skal den aktuelle mangel på it-folk imødegås gennem lettere adgang til at ansætte højtkvalificerede udlændinge. Initiativer vedr. IT i Folkeskolen, strategi for den digitale erhvervsskole og digitalisering som prioritet i de videregående uddannelser er positive tiltag, men der er behov for konkretisering.

”Det er glædeligt, at man kan genfinde mange af forslagene fra IKT-Vækstteamet i regeringens vækstplan. Inden for uddannelse og digitale kompetencer er der gode intentioner med forslag om bl.a. kortlægning af virksomhedernes behov for digitale kompetencer i fremtiden, men initiativerne er mindre ambitiøse end foreslået af IKT Vækstteamet. IKT er dynamisk og bevæger sig hurtigt, og derfor er det ærgerligt at regeringen skulle bruge 11 måneder på at udforme denne vækstplan efter aflevering af IKT-teamets anbefalinger, siger Jørgen Bardenfleth, formand for IKT-Vækstteamet.

Et digitalt løft af erhvervslivets konkurrenceevne

Erhvervslivet skal med planen have et digitalt løft. Målrettede partnerskaber skal hjælpe især danske SMV’er til at gribe de digitale veje til at blive mere konkurrencedygtige. Samtidigt igangsættes væsentlige initiativer, der sikrer, at it-sikkerheden følger med. Organisationerne melder sig klar til at bidrage til indsatsen.

”Især detailhandlen står på en brændende platform, hvor handlen i den fysiske butik flytter over på internettet – og desværre alt for ofte ud af landet. Men det er ikke kun detailhandlen men det samlede danske erhvervsliv, der må forholde sig til de digitale trends, hvis man vil have en sund forretning også om 3 eller 5 år. Derfor er det her et super vigtigt initiativ”, siger Cecilia Bonefeld-Dahl, formand for IT-Branchen.

Offentlige digitalisering skal være win-win for erhvervslivet

Offentlig digitalisering og statslige it-projekter skal fremadrette have øje for også at skabe gevinster i det private erhvervsliv, blandt andet gennem en kortlægning af offentlige it-projekters konsekvenserne i erhvervslivet. Et meget væsentligt nyt perspektiv på offentlig digitalisering, mener organisationerne.

”Det er et afgørende skridt, at vækstplanen slår fast, at offentlig digitalisering i fremtiden skal føre til mere brugervenlige løsninger for virksomhederne og positive gevinster i erhvervslivet. Nu mangler vi bare, at det skal omsættes til handling. Vi er parat til at sidde med ved bordet og bidrage til indsatsen, når den næste digitaliseringsstrategi skal udmøntes”, siger Adam Lebech, branchedirektør i DI ITEK.

Vækstplanen indeholder dog ikke initiativer, der fremmer eksporten af offentlige digitaliseringsløsninger, som foreslået af vækstteamet.

”Danmark har en styrkeposition, når det gælder offentlig digitalisering. Den havde vi gerne set en vækstplan udnytte som afsæt for eksport og derigennem dansk vækst”. Velfærdsteknologi og digitale læremidler er f.eks. områder, hvor Danmark har gode forudsætninger. Men det kræver, at it- og erhvervspolitik i højere grad tænkes sammen. Det bør derfor være et centralt element, når en ny national digitaliseringsstrategi formuleres til foråret”, siger Ejvind Jørgensen, formand for Dansk IT’s udvalg for it i den offentlige sektor.

Data, data, data

Flere offentlige data skal frisættes, og en udbygning af virk.dk skal give virksomheder hurtigt overblik. Samtidig skal virksomheder blive bedre til at udnytte data i deres forretningsmodeller. Men der mangler et uddannelses- og forskningsmæssigt fokus på big data, mener organisationerne. Den videnopbygning er afgørende, hvis Danmark skal have en konkurrencefordel.

”Data er det nye råstof i den digitale økonomi og et konkurrenceparameter ift. resten af EU og verden. Derfor er vi glade for regeringens anerkendelse af vækstmulighederne med bl.a. big data, som får indflydelse på alle brancher. Området er i sin spæde start, som kan sammenlignes med 90’erne, da vi begyndte at opbygge hjemmesider, der 15 år senere har forandret vores hverdag. Datarevolutionen bliver mindst lige så betydningsfuld”, siger fagchef Janus Sandsgaard fra Dansk Erhverv.

God mobil og bredbåndsdækning er ikke uden tidsler

Vækstplanen indeholder en række initiativer med sigte på god mobil- og bredbåndsdækning i hele landet. Som peget på af IKT-vækstteamet er en god infrastruktur forudsætningen for det digitale løft af hele samfundet.

”Vi er naturligvis enige i, at god mobil- og bredbåndsdækning er helt centralt. Men i forhold til de konkrete initiativer er det vanskeligt at se, hvordan det samlet set vil gøre det mere attraktivt at investere i digital infrastruktur i Danmark. Vi savner konkrete initiativer, som fjerner barrierer, styrker efterspørgslen og sikrer grundlaget for fornyet bred politisk opbakning om retningen i dansk telepolitik. Vi er selvfølgelig parate til at indgå i drøftelser med ministeren om initiativerne, og hvad der skal til for at sikre en endnu bedre mobil- og bredbåndsdækning”, siger Jakob Willer, direktør i Teleindustrien.

IT-Branchen, DI ITEK, Teleindustrien, Dansk IT, Dansk Erhverv og vækstteamformanden bemærker afslutningsvist, at det ønskede fokus på digitale iværksættere ikke har fundet vej til vækstplanen. Organisationerne imødeser derfor kommende initiativer på området. Et stærkt økosystem er afgørende for at sikre den underskov af digitale iværksættere, der kan fastholde IKT-erhvervet som et dansk væksterhverv også i fremtiden.

Yderligere oplysninger

Formand for IKT-vækstteamet Jørgen Bardenfleth, tlf. 2027 0707, joergen@bardenfleth.dk

Formand Cecilia Bonefeld-Dahl, IT-Branchen, tlf. 4215 9049, cecilia@globit.dk

Branchedirektør Adam Lebech, DI ITEK tlf. 2211 0519, adle@di.dk

Direktør Jakob Willer, Teleindustrien, tlf. 2010 2365, jw@teleindu.dk

Formand for Dansk IT’s udvalg for it i den offentlige sektor, Ejvind Jørgensen, tlf. 5161 7871, ejj@ramboll.com

Fagchef Janus Sandsgaard, Dansk Erhverv, tlf. 9137 3137, jsa@danskerhverv.dk

 

Print Friendly, PDF & Email