Manglende fokus på investeringer
- Nyheder, Pressemeddelelser, Teleindustrien

Regeringens vækstplan for digitalisering indeholder en række initiativer til at sikre bedre mobil- og bredbåndsdækning i Danmark http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2014/12/07/104429.htm?rss=true&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter :

Jakob Willer, direktør i Teleindustrien, udtaler

– Vi er naturligvis enige i, at god mobil- og bredbåndsdækning er helt centralt.
– Men i forhold til de konkrete initiativer er det vanskeligt at se, hvordan det samlet set vil gøre det mere attraktivt at investere i digital infrastruktur i Danmark.
– Vi savner konkrete initiativer, som fjerner barrierer, styrker efterspørgslen og sikrer grundlaget for fornyet bred politisk opbakning om retningen i dansk telepolitik.
– Vi er selvfølgelig parate til at indgå i drøftelser med ministeren om initiativerne, og hvad der skal til for at sikre en endnu bedre mobil- og bredbåndsdækning

Der er brug for massive investeringer i milliardklassen hvert eneste år for at sikre en god digital infrastruktur i Danmark. Men det kræver stabile og forudsigelige rammevilkår – og en ambitiøs politik for at fjerne barrierer og stimulere efterspørgslen og anvendelsen af digitale tjenester.

Teleforliget har historisk set været et godt redskab til at sikre en stabil politik. Men når der ikke længere er bred opbakning og ejerskab til forliget – og udlægningen er, at alt alligevel kan lade sig gøre, så giver forliget ikke længere stor sikkerhed og forudsigelighed i reguleringen.

Der er behov for:
*At sikre fornyet bred opbakning til telepolitikken med et moderniseret teleforlig
* At sikre en rød tråd i telepolitikken, som handler om at sikre, at der er incitamenter til at investere i infrastruktur og til at være til stede og konkurrere på det danske telemarked.
* At fastslå, at udgangspunktet fortsat bør være en markedsbaseret udvikling og teknologineutral regulering
* At rydde barrierer af vejen og undgå indgreb og initiativer som fratager selskaber incitamenter til at investere – fx:
– gratis wifi i kommuner
– Bornholm-initiativ – der har taget næsten to år og sat udviklingen i stå
– ny vejlov – med bod og dyre omlægninger af kabler
– dyre lejepriser på offentlige arealer til master og udstyr
– krav om adgang til private selskabers tomrør – som ikke er bergrundet i forretningsmæssige overvejelser (bør afgrænses i implementering af infrastrukturdirektiv)
– omfattende og restriktiv forbrugerregulering (undgå prisindgreb i detailpriser, massive oplysningskrav og begrænsninger i aftalefrihed – kontraktperiode)
– omfattende krav til logninger og sikkerhedsforanstaltninger, hvor vi går dansk enegang
– politisk indblanding i drift af telenet og trusler om regulering – fx roaming og brug af forstærkere
* At fastsætte klare rammer for kommunernes rolle og for, hvordan man gennem afgrænsede og målrettede initiativer kan sikre at infrastrukturen også kommer ud, hvor markedet ikke rækker – på måder, der ikke forvrider konkurrencen.
* At stimulere efterspørgslen – og sikre en nyttiggørelse af allerede eksisterende infrastruktur til fx telemedicinske løsninger, hjemmepleje og undervisning.

Jakob Willer, Teleindustrien
20102365

Print Friendly, PDF & Email