Effektivisering til 800 mio. kr.
- Nyheder, Pressemeddelelser, Teleindustrien

Ny analyse – udarbejdet for teleindustrien: Samfundsøkonomisk potentiale i telemedicin – Incentive december 2014

Teleselskaber har i mange år investeret i udbygning af den digitale infrastruktur i Danmark. Det kommer danskerne til gode i form gode digitale tjenester og nye muligheder for adgang til indhold og offentlige ydelser.

Et af de områder, hvor den digitale infrastruktur skaber store muligheder for at skabe værdi er sundhedsområdet. For at belyse potentialet har Teleindustrien bedt Incentive om at udarbejde en analyse, der belyser det samfundsøkonomiske potentiale ved telemedicinske løsninger.

Analysen viser, at hvis man udbreder de ni største telemedicinske projekter på nationalt plan, så opnår man et driftsøkonomisk potentiale for effektiviseringer i sundhedssektoren på 800 – 850 mio. kr. årligt.

Dertil kommer andre samfundsøkonomiske gevinster, som knytter sig til patienterne og det omgivende samfund. Det vedrører både sparet tid for patienter, mindre transport og bedre sundhed.

De områder, som analysen ser nærmere på, og hvor telemedicinske løsninger kan skabe værdi er bl.a. hjemmonitorering af diabetespatienter, telemedicinsk sårvurdering, hjemmemonitorering af gravide (med – og uden komplikationer), hjemmemonitorering af KOL patienter (nedsat lungefunktion), hjemmemonitorering af mave-tarminflammation og telepsykiatri.

Jakob Willer, direktør i Teleindustrien, udtaler:

Vi har alle forudsætninger for at være helt fremme i brugen og udviklingen af telemedicin. Vi har en god digital infrastruktur. Vi har en it-parat befolkning. Vi har en velfungerende sundssektor. Vi har et konkret behov for at finde veje til en mere effektiv ressourceanvendelse. Og vi har et erhvervsliv, som er parate til at levere.

Gevinsterne og fordelene ved at sætte fokus på national implementering af telemedicin er store, både for borgerne og for samfundet.

Den digitale infrastruktur skaber værdi. For at udnytte den bedst muligt har vi behov for ambitiøse politiske målsætninger og pejlemærker, som sætter retning og fart i udviklingen. Og vi har brug for en telepolitik, der har fokus på at stimulere investeringerne i den digitale infrastruktur, så de nye muligheder kan komme alle danskere til gavn.

Kontakt:
Teleindustrien
Jakob Willer
20102365

Print Friendly, PDF & Email