Telemedicin – til tiden
- Nyheder, Pressemeddelelser, Teleindustrien

Af Peter Huntley, direktør i MedicoIndustrien og Jakob Willer, direktør i Teleindustrien

Der er ikke mange i sundhedssektoren, som ønsker at afskrive telemedicin som en af fremtidens centrale diagnose- og behandlingsmetoder.

Selvfølgelig skal vi satse på telemedicin. Det effektiviserer sundhedsvæsenet, og det kan øge såkaldt Patient empowerment, præcis som vi ønsker at sundhedsvæsenet skal udvikle sig.

Så kan det undre, at der ikke sker mere. Teknologierne er der, den digitale infrastruktur er der, og behandlingsalternativerne er der. Vi har i flere år set telemedicin gennemført i pilotprojekter. Set fra industriens vinkel, er den manglende igangsætning i stor skala lidt af et mysterium. Telemedicin er et af de områder, hvor vi ved at udnytte den digitale infrastruktur på en ambitiøs måde kan skabe stor værdi for samfundet og for borgerne.

Derfor afholder MedicoIndustrien og Teleindustrien i samarbejde med Karin Gaardsted (S) en telemedicinsk konference på Christiansborg den 5. december. Konferencen har fokus på udviklingen og på barriererne for telemedicin.

De centrale aktører inden for telemedicin sætter hinanden stævne med indlæg og debat om, hvor vi er, og hvordan vi kan komme videre.

En ny analyse, som vil blive præsenteret på dagen, viser bl.a., at national implementering af telemedicinske løsninger på ni afprøvede områder har et driftsøkonomisk potentiale for effektiviseringer i sundhedssektoren på mere end 800 mio. kr. årligt. Dertil kommer andre samfundsøkonomiske gevinster, som knytter sig til patienterne og det omgivende samfund.

Når de to brancheorganisationer ønsker at tage temperaturen på telemedicin skyldes det, at medico- og telebranchen har brug for at forstå og forudse udviklingen for at kunne levere de produkter, som der er behov for. Vi har brug for at kende det marked, som lanceringen af telemedicinske løsninger repræsenterer. Vi har brug for en konstruktiv dialog mellem myndigheder og erhvervsliv, og vi har brug for ambitiøse politiske målsætninger og pejlemærker, som sætter retning og fart i udviklingen.

Vi har forudsætningerne for at være helt fremme i brugen og udviklingen af telemedicinske løsninger. Mange initiativer er allerede taget. Meget mangler endnu at blive gjort. Derfor samler vi kræfterne den 5. december, hvor vi alle forhåbentlig bliver klogere.

Print Friendly, PDF & Email