Priser for arealer til master
- Nyheder, Pressemeddelelser, Teleindustrien

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en vejledning om fastsættelse af priser for arealer til mobilmaster, antenner og andet teknisk udstyr http://erhvervsstyrelsen.dk/file/527301/vejledning-om-markedsleje-pdf.pdf

Teleselskaberne oplever ofte, at kommuner har vanskeligt ved at fastsætte rimelige priser for leje af arealer, og lejepriserne varierer meget fra kommune til kommune. Mange steder fastsættes priser på et så højt niveau, at det reelt udgør en barriere for udbygning af mobilnettene. Det er derfor positivt, at Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en vejledning, der kan bidrage til at sikre et klarere grundlag for prisfastsættelsen i kommunerne.

Etablering af mobilmaster og opsætning af mobilantenner er i vid udstrækning begrænset geografisk af, hvor der konkret er behov for at sikre dækning, og teleselskabernes muligheder for at finde forskellige alternative positioner til en mast eller til antenner er meget begrænsede. Der er derfor ikke for den enkelte mobilmast eller mobilantenne tale om et effektivt konkurrencemarked, hvor der er flere forskellige alternative muligheder for teleselskabet.

I Erhvervsstyrelsens vejledning peges på tre forskellige modeller til prisfastsættelse med udgangspunkt i; 1) den offentlige vurdering, 2) professionelt fagligt skøn, 3) sammenlignelige priser

Teleindustrien anbefaler, at prissætningen konkret tager udgangspunkt i værdien af det udlejede areal, bygning eller facilitet. Det er model 1 i vejledningen fra Erhvervsstyrelsen. Denne model baserer sig på fuldstændig klare og objektive kriterier i prisfastsættelsen og sikrer en lejepris, der reelt afspejler værdien af det udlejede areal. Denne model tager udgangspunkt i de principper, som er udviklet i samarbejde med Ringsted Kommune og baseret på input fra Strand Consult. Der er allerede en del kommuner, der har taget disse principper til sig.

Teleindustrien anbefaler som udgangspunkt ikke at tage udgangspunkt i, hvad priser er på andre positioner og arealer, der anvendes til telekommunikationsformål, eller hvad prisen er i andre kommuner. Der er i de enkelte tilfælde ikke nødvendigvis tale om prissætning på et effektivt konkurrencemarked, og der kan i hvert enkelt tilfælde være tale om helt særlige omstændigheder og vilkår for leje af det pågældende areal. Der vil i praksis kunne findes eksempler på indgåede aftaler med både meget høje – og meget lave lejepriser.

Det er vores håb, at vejledningen kan bidrage til, at man i kommunerne bliver opmærksomme på, at prissætningen af arealer har stor betydning for mobiludbygningen, og at man finder en prissætning, der ikke udgør en barriere for investeringer i infrastrukturen.

Jakob Willer
20102365

 

Print Friendly, PDF & Email