Revision af logningsregler
- Nyheder, Pressemeddelelser, Teleindustrien

Teleindustrien har indsendt høringssvar til Justitsministeriet vedrørende udsættelse af revision af logningsreglerne.

Teleindustrien støtter en udsættelse af revisionen af logningsreglerne til der er klarhed om rammerne på EU-niveau, således at Danmark ikke igen skal gå enegang og have særlige danske regler om logning af danskerne digitale adfærd.

Teleindustrien er imidlertid forundret over, at den foreslåede udsættelse af revisionen er fastsat til allerede 2015-16, bl.a. set i lyset af at en egentlig revision allerede er udsat 4 gange. Netop fordi hensynet til afklaring af forholdene vedr. EU-regulering anføres som begrundelse for at udsætte revisionen, vil Teleindustrien foreslå, at lovteksten ændres, således at revisionen udsættes indtil der foreligger afklaring af EU-reguleringen i form af en ny vedtaget retsakt.

Se høringssvaret her høringssvar udsættelse af logningsrevision-signed

 

Print Friendly, PDF & Email