tjekditnet.dk
- Nyheder, Teleindustrien

Erhvervsstyrelsen har offentliggjort en ny hjemmeside, hvor forbrugerne gives adgang til information om adgangen til bredbåndsløsninger på adresseniveau – tjekditnet.dk

I Teleindustrien støtter vi det meget omfattende arbejde med at sikre gennemsigtighed for forbrugerne. Det er en vanskelig og ambitiøs opgave at indsamle så detaljerede oplysninger om de forskellige teknologier og operatørernes bredbåndsprodukter helt ned på enkelt-adresse-niveau.

De enkelte fastnetteknologier er kendetegnet ved meget forskellige karakteristika. Det gælder f.eks. med hensyn til, hvorvidt det er tale om en delt kapacitet eller ej samt med hensyn til bl.a. up- og downloadhastigheder, dækningsområder, stabilitet, osv.

I branchen bakker vi generelt op om en øget gennemsigthed i forhold til de udbudte bredbåndsprodukter.

Til sommer vil oplysningerne om danskernes bredbåndsadgang blive suppleret med en ny kortlægning af mobildækningen i Danmark. Ambitionen med den nye kortlægning er at sikre, at oplysninger om mobildækning er både retvisende og sammenlignelige på tværs mellem teleselskaberne. De nye dækningskort udarbejdes derfor efter nye og fælles retningslinjer på tværs af mobilselskaberne.

Jakob Willer
20102365

 

Print Friendly, PDF & Email