Ringkøbing Skjern handlede ulovligt
- Nyheder, Pressemeddelelser, Teleindustrien

Ringkøbing Skjern Kommune har meddelt, at kommunen annullerer det udbud og den kontrakt om bredbånd i kommunen, som blev indgået i november 2015. https://www.rksk.dk/nyheder/kommunen/ringkoebing-skjern-kommune-bringer-fiberbredbaands-aftale-til-ophoer 

Konkret havde Ringkøbing Skjern Kommune tildelt 70 mio. kr. i offentlig støtte til etablering af fiberbredbånd. Det var første gang, at der i en kommune i Danmark blev givet så stort et beløb i offentlig støtte til bredbånd.

Efter Teleindustriens opfattelse blev udbuddet gennemført i åbenlys strid med reglerne for statsstøtte, og Teleindustrien indbragte derfor i 2016 sagen for EU-Kommissionen. Klagen vedrørte bl.a., at der ikke i kommunen var gennemført en tilstrækkelig kortlægning og afdækning af markedet og problemets omfang. Støtten blev givet på et meget uklart grundlag, og der var ikke opstillet klare krav om sikring af konkurrence og tredjepartsadgang til infrastrukturen. Også selskabet Airnet, der tilbyder trådløse bredbåndsløsninger i kommunen, har indbragt en klage for EU-Kommissionen.

Jakob Willer, direktør i Teleindustrien, udtaler:

– Det er en brandærgerlig sag for alle parter. Men vi er tilfredse med, at kommunen nu er nået frem til samme konklusion som os; nemlig at udbuddet ikke har været ordentligt forberedt og er gennemført i strid med reglerne.

– Når man bruger offentlige midler på bredbånd er der stor risiko for at gøre mere skade end gavn. Det er derfor ekstremt vigtigt at gøre det på en måde, der ikke skævvrider markedet eller favoriserer enkelte selskaber eller teknologier. Det er derfor vi har de meget klare regler på området. Og det er derfor, at det er så vigtigt at følge reglerne meget nøje.

– Vi håber, at eksemplet fra Ringkøbing Skjern kan være med til at skabe den nødvendige opmærksomhed om, hvor vigtigt der er for kommunerne at følge reglerne på området. Og sagen giver også anledning til at sende en opfordring til regeringen om at sikre et effektivt tilsyn med, at de kommunale aktiviteter på området ikke skævvrider markedet og er i strid med reglerne.

– Vi har alle en interesse i at sikre bredbånd og mobildækning alle steder i landet, og branchen investerer hvert år mere end 6 mia. kr. i at udbygge den digitale infrastruktur. For at sikre et højt investeringsniveau i telebranchen er der behov for forudsigelighed og stabilitet i rammebetingelserne. Der er bestemt ikke behov for, at man som teleselskab risikerer at skulle konkurrere med offentligt finansieret infrastruktur i områder, hvor markedet faktisk leverer løsninger. Det vigtigste kommunerne kan gøre er at bidrage til at bryde barrierer ned, reducere omkostningerne til at anvende de kommunale arealer og sikre en ensartet, enkel og fleksibel sagsbehandling på tværs af kommunerne på masteområdet og graveområdet. Det gør man allerede mange steder. Ved at samarbejde konstruktivt kan vi nå længere.

/Jakob Willer – mobil 20102365

 

 

Print Friendly, PDF & Email