Mere afbalanceret roamingløsning
- Nyheder, Pressemeddelelser, Teleindustrien

Teleselskaber i de nordiske og baltiske lande har i forbindelse med indførelsen af roamingreguleringen i EU advaret om, at man risikerer, at indføre en regulering, som reelt kan medføre både dyrere og dårligere tjenester for forbrugerne. Det skyldes, at man fx i Danmark har meget store mobilpakker til lave priser, og at de omkostninger der følger med roaming stadig vil skulle betales til det udenlandske selskab. Det er udfordringer, som også er blevet anerkendt hos både forbrugerorganisationer og hos myndighederne i Danmark.

Læse mere om denne risiko her https://www.teleindu.dk/fejldesignet-roamingregulering/

Branchen har derfor arbejdet for, at der indføres en begrænsning på, hvor stor en del af mobilpakkerne, der kan anvendes i udlandet, for derved at begrænse de negative effekter af reguleringen.

EU-Kommissionen har nu vedtaget en række regler vedrørende roaming, som indeholder en mulighed for at sætte visse begrænsninger på, hvor stor en del af forbrugerens mobilpakke, der kan anvendes i udlandet uden ekstra omkostninger for kunden. Muligheden for at sætte forbrugsgrænser på roamingen afhænger dels af prisen på abonnementet, dels af de gældende engrosprislofter. Det hænger sådan sammen, at jo lavere prisen er for abonnementet, jo lavere kan roaming forbrugsgrænsen være, og jo lavere engrospriserne bliver, jo højere bliver forbrugsgrænsen.

Se reglerne her: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/roaming-implementing-regulation

– Det er vores vurdering, at det er fornuftigt at etablere en sådan ordning og lade forbrugsgrænsen afhænge af både abonnementet pris og omkostningerne. Det vil efter vores opfattelse være med til at begrænse de negative effekter af reguleringen, udtaler Jakob Willer, direktør i Teleindustrien.

Effekten af reguleringen vil også afhænge af, på hvilket niveau engros priserne fastsættes efter drøftelser mellem Rådet og Parlamentet.

– Samlet set er der nok ikke tvivl om, at reguleringen at roaming vil påvirke markedet og investeringerne negativt. Men jo længere ned vi kan få engrospriserne, jo mindre vil de negative effekter være for forbrugerne og for branchen, udtaler Jakob Willer, direktør i Teleindustrien.

Print Friendly, PDF & Email