Sejr for forbrugerne
- Nyheder, Pressemeddelelser, Teleindustrien

Østre Landsret har i dag afsagt en dom, der betyder, at teleselskaber ikke længere skal udlevere adresseoplysninger baseret på loggede data til advokater til brug for udsendelse af bødebreve til kunder, som de mistænker for at have set film fra ulovlige filmtjenester på nettet. Se nærmere om dommen her

Det er Telenor og Telia, der har indbragt sagen for landsretten efter i første omgang at have tabt sagen ved retten på Frederiksberg. I praksis vedrørte de efterspurgte oplysninger fra advokaterne også sager, hvor man beskylder kunden for at have set porno på en ulovlig tjeneste.

Det er en sejr for forbrugerne, at loggede data ikke længere kan anvendes til at udsende den type trusler. Efter Teleindustriens og teleselskabernes opfattelse bør loggede data hos teleselskaber alene kunne udleveres til politiet og anvendes i sager, der vedrører grov kriminalitet og terror. Det var også argumentationen og hensigten, da logningsreglerne blev indført.

Og særligt i lyset af Tele2/Watson dommen fra EU domstolen fra december 2016 må det anses som værende særdeles vigtigt at sikre, at loggede data ikke anvendes til andre formål; særligt når regeringen har besluttet at opretholde de eksisterende logningsregler i Danmark i perioden indtil nye rammer er på plads i EU.

Allerede ved at opretholde de eksisterende logningsregler bevæger vi os på kanten af, hvad der kan forsvares og forklares over for forbrugerne. Og hvis loggede data så oven i købet kunne anvendes til helt andre formål end at beskytte danske borgere mod terror og grov kriminalitet, så ville det være endnu mere problematisk.

Næste skridt er så hurtigst muligt at få tilrettet logningsreglerne, så de er i overensstemmelse med EU retten. Det bør have absolut højeste prioritet både hos EU Kommissionen og den danske regering.

/Jakob Willer, 20102365

Print Friendly, PDF & Email