Telepolitisk udspil
- Nyheder, Pressemeddelelser, Teleindustrien

Regeringen har i dag præsenteret sit udspil til fremtidens telepolitik i Danmark

Direktør i Teleindustrien Jakob Willer byder regeringens udspil velkommen:

– I Teleindustrien har vi i lang tid set frem til at få en afklaring af rammerne for udviklingen på markedet, få revideret og moderniseret teleforliget og skabt fornyet opbakning til retningen i telepolitikken på tværs af partierne i Folketinget. Og vi byder derfor også udspillet fra regeringen velkommen.

– Vi bakker fuldt ud op om visionen om, at vi i Danmark skal være blandt de førende i Europa inden for udrulning og anvendelse af de nyeste teknologier. Det er en god ambition, som kræver, at der er gode rammer for investeringer på markedet.

 – Vi ser derfor også positivt på, at regeringen vil fastholde de fundamentale principper i telepolitikken, som betyder, at udrulning af digital infrastruktur sker på et markedsbaseret grundlag, og at reguleringen skal være tjeneste- og teknologineutral. Det er principper, som har bragt os langt, og som igen bør være bærende i telepolitikken.

– Vi tager også positivt imod tilkendegivelserne i de formulerede pejlemærker om at skabe de bedst mulige rammer for investeringer i infrastrukturen, sikre gode og stabile rammevilkår, og sikre, at barrierer og byrder reduceres. Det er pejlemærker, som indikerer betydningen af teleselskabernes investeringer og udbud af tjenester – og må betragtes som positive erhvervspolitiske pejlemærker.

– Så samlet set er det umiddelbart nogle positive rammer og principper, der sættes for telepolitikken. Hvor langt principperne holder i praksis vil skulle vise sig i den førte politik og i de initiativer, der tages. Det er i den førte politik, og når principperne kommer på arbejde i praksis, at de vil kunne vise deres værdi og styrke.

– Blandt de konkrete initiativer er der grund til særligt at fremhæve, at der vil blive taget initiativ til at sikre klare rammer for kommunernes støtte til bredbånds- og mobildækningen. Det er et initiativ vi længe har efterspurgt fra branchens side, og som vil have værdi og skabe forudsigelighed og klarhed for både kommuner og for teleselskaber. Endvidere er det positivt, at der tages initiativ til at sikre enklere og billigere adgang til opstilling af mobilmaster, sikre bedre rammer for nedgravning af bredbåndsinfrastruktur og standardisering af kommunernes sagsbehandling.

– Endvidere er der grund til positivt at notere justeringen af bredbåndspuljen, som i praksis vil betyde, at det er kunderne, der er længst væk fra markedet, der kan få hjælp. Det vil bidrage til at mindske de potentielt negative effekter af bredbåndspuljen. Og det er positivt at notere, at regeringen vil se på, hvordan udbuddet af trådløst bredbånd kan styrkes.

 – Vi ser også positivt på, at der skal formuleres en 5G handlingsplan. Men vi er allerede bagud med 5G, og med de foreslåede dækningskrav i de kommende frekvensauktioner vil vi have en yderligere barriere i forhold til at fremme investeringer og sikre en positiv 5G udvikling https://www.teleindu.dk/krav-til-mobildaekning/ 

– Vi bliver ikke blandt de lande, hvor infrastrukturen først rulles ud. Men vi kan have en vision om at blive blandt de bedste til at bruge teknologien til at skabe værdi i fx industrien, landbruget eller transportsektoren. Det er et af de områder, hvor vi finder, at udspillet for alvor mangler noget indhold. Der er ikke nogle konkrete visioner eller initiativer, der kan bidrage til at stimulere efterspørgslen eller øge anvendelsen af teknologien.

– Nogle af de største udfordringer på markedet handler om, at vi endnu er meget langt fra at udnytte eksempelvis de bredbåndshastigheder vi har tilgængelige for rigtig mange brugere i Danmark. Så hvis vi skal have skabt ny vækst på telemarkedet og stimuleret en ny positiv udvikling, så handler det også om, hvordan vi får stimuleret og udviklet anvendelsen både bredbånd og mobildækning.

Se udspillet fra regeringen her http://efkm.dk/aktuelt/nyheder/nyheder-2018/marts-2018/regeringen-med-ambitioest-teleudspil-alle-danskere-skal-med-paa-de-digitale-motorveje/

/Jakob Willer, mobil 20102365

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email