Status på logning
- Nyheder, Pressemeddelelser, Teleindustrien

Justitsminister Søren Pape Poulsen har på et samråd i Retsudvalget meldt ud, at der i efteråret 2017 vil blive fremsat et lovforslag til revision af de danske logningsregler. Det var oprindeligt planlagt til foråret 2017.

Det blev på samrådet udmeldt meget klart fra justitsministeren, at den dom, der blev truffet af EU-domstolen i december 2016 indebærer, at de danske regler skal revideres.

Se også http://www.dr.dk/nyheder/politik/regeringen-udskyder-nye-regler-logning

Endvidere oplyser ministeren, at Danmark nu er i dialog med EU-Kommissionen og med andre lande i Europa om at finde en fremadrettet model for logning.

I Teleindustrien finder vi det positivt, at ministeren så klart melder ud, at reglerne skal ændres som følge af EU-dommen. Teleselskaberne har grundlæggende ikke noget ønske om at foretage en logning af kunderne.

Vi kunne selvfølgelig godt ønske os en meget hurtig afklaring af, hvordan logningen så skal indrettes fremadrettet. På den anden side har vi også en interesse i en ny løsning, som er gennemtænkt og afbalanceret. Og det bør sikres, at vi ikke endnu en gang går dansk enegang i Europa og laver nye logningsregler, som går længere end i andre lande. Vi har derfor også forståelse for, at justitsministeren vil sikre en løsning, der flugter med, hvad man gør i andre lande.

For Teleindustrien er det vigtigt, at vi finder løsninger, der er proportionale og balancerer mellem hensynet til, hvilken overvågning vi udsætter borgerne for, hvilke omkostninger det har for selskaberne, og hvilken værdi det har for politiet. Vi har indledt tekniske drøftelser med politiet og Justitsministeriet om mulighederne.

Med hensyn til opretholdelsen af den eksisterende logning noterer vi os ministerens klare udmelding om, at de eksisterende regler opretholdes indtil de nye regler er på plads, og at dette er muligt og lovligt efter retspraksis.

/Jakob Willer

Print Friendly, PDF & Email