Tag Archive: 5G

 1. Arealleje – mobilmaster

  Leave a Comment

  14. februar 2020

  En analyse fra Rambøll fra marts 2019 viste, at kun omkring halvdelen af landets kommuner følger Energistyrelsens vejledning om beregning af markedsleje for arealer til brug for mobilmaster og antenner. Teleindustrien anbefaler regulering på området.

  Situationen har ikke ændret sig meget, siden analysen blev udarbejdet sidste år. Det er stadig sådan, som analysen illustrerer, at der er en del kommuner, hvor man er opmærksom på at sikre gennemsigtighed, forudsigelighed og rimelige vilkår for den digitale infrastruktur. Det er med til at tiltrække investeringer og stimulere udbygningen af infrastrukturen. Men der er tilsvarende også mange kommuner, hvor man ikke arbejder aktivt på at sikre gode vilkår for investeringer i den digitale infrastruktur.

  Det illustrerer meget godt, at det ikke altid er nok med vejledninger og en frivillig indsats at sikre gode erhvervsvilkår. Teleindustrien har derfor opfordret myndighederne til at regulere området for at sikre gode vikår for udbygning af den digitale infrastruktur i hele landet.

  Med ambitionen om en hurtig og effektiv udrulning af 5G i Danmark er det væsentligt, at de politisk aftalte klare rammer tilvejebringes hurtigt, så udrulningen ikke hæmmes af for høje lejepriser i forhold til den reelle markedspris.

  Analysen fra Rambøll er udarbejdet for at følge op på den politiske aftale, der blev indgået på teleområdet den 17. maj 2018; ”Bredbånd og mobil i digital topklasse – Fremtidens telepolitik for hele Danmark”. Aftalen har som vision, at ”Danmark skal have den bedste europæiske udrulning af og de bedste telepolitiske rammer for anvendelse af digital infrastruktur.”

 2. Vestager i spidsen for det digitale Europa

  Leave a Comment

  Margrethe Vestager får i den nye Europa-Kommission det overordnede ansvar for det digitale område og skal stå i spidsen for at geare Europa til at håndtere de store omvæltninger og udfordringer, der følger med den digitale udvikling.

  Læs mere om den nye Kommission her https://www.dr.dk/nyheder/udland/vestager-skal-staa-i-spidsen-det-digitale-europa

  I Teleindustrien byder vi udpegningen af Margrethe Vestager som digital kommissær velkommen.

  – Det er meget positivt, at EU Kommissionen samler fokus omkring den digitale økonomi, og udnævner en stærk og visionær dansk kommissær, Margrethe Vestager, til at stå i spidsen for denne opgave. Det er et klart signal om, at kommissionen har øje for den rivende udvikling, der er på det digitale område, og at man prioriterer at sikre tidssvarende regulering og vilkår. Det kan vi kun bifalde.

  – EU Kommissionen har selv peget på, at der mangler væsentlige investeringer, hvis man skal indfri EU’s målsætninger for digital infrastruktur, som eksempelvis fiberforbindelser og 5G, til gavn for europæiske borgere og virksomheder. Samtidig med, at der skal sikres en velfungerende konkurrence på markedet, har vi en klar forventning om, at Margrethe Vestager og resten af kommissionen vil nytænke den digitale økonomis regelsæt, så vi sammen kan tiltrække private investeringer, der kan sikre EU’s globale konkurrencedygtighed på det digitale område.

  /Jakob Willer, Teleindustrien

 3. Udbygning af 5G i Danmark

  Leave a Comment

  5G i Danmark kommer ikke af sig selv – selv om der er mange og store forventninger til næste generation mobilnet. En udbygning af 5G mobilnet i Danmark er helt afhængig af, at det gøres økonomisk attraktivt at foretage investeringerne i udbygning af nettet.

  Udbygning af 5G net er meget omkostningskrævende, og det er derfor en forudsætning, at der sikres gode rammer for udbygningen; dels hvad angår adgangen til frekvensressourcer, muligheden for adgang til fysiske lokationer uden væsentlige omkostninger, muligheden for etablering af fiber backhaul (transmissionskapacitet) til mobiludstyret og forudsigelighed om rammebetingelserne – både regulatorisk og politisk.

  Teleindustrien har udarbejdet en række anbefalinger til regeringen som input til de kommende drøftelser om teleforliget og formulering af en 5G handlingsplan for Danmark 5G anbefalinger

  Jakob Willer, direktør i Teleindustrien, udtaler;

  – Hvis vi vil være i front med 5G, så skal man politisk tage nogle initiativer, der rydder barrierer væk og stimulerer efterspørgslen og anvendelsen af ny teknologi.

  – For at sikre en succesfuld udrulning af 5G net i Danmark kræver det en aktiv erhvervspolitisk satsning, der sikrer gode rammer, lave omkostninger og nye samarbejdsmodeller for udrulning af infrastrukturen.

  – Endvidere er der behov for at stimulere anvendelsen af ny teknologi i erhvervslivet og i den offentlige sektor og øremærke de midler, der måtte komme ind ved kommende frekvensauktioner til at stimulere udviklingen, innovationen og efterspørgslen.

  /Jakob Willer, 20102365