Udbygning af 5G i Danmark
- Nyheder, Pressemeddelelser, Teleindustrien

5G i Danmark kommer ikke af sig selv – selv om der er mange og store forventninger til næste generation mobilnet. En udbygning af 5G mobilnet i Danmark er helt afhængig af, at det gøres økonomisk attraktivt at foretage investeringerne i udbygning af nettet.

Udbygning af 5G net er meget omkostningskrævende, og det er derfor en forudsætning, at der sikres gode rammer for udbygningen; dels hvad angår adgangen til frekvensressourcer, muligheden for adgang til fysiske lokationer uden væsentlige omkostninger, muligheden for etablering af fiber backhaul (transmissionskapacitet) til mobiludstyret og forudsigelighed om rammebetingelserne – både regulatorisk og politisk.

Teleindustrien har udarbejdet en række anbefalinger til regeringen som input til de kommende drøftelser om teleforliget og formulering af en 5G handlingsplan for Danmark 5G anbefalinger

Jakob Willer, direktør i Teleindustrien, udtaler;

– Hvis vi vil være i front med 5G, så skal man politisk tage nogle initiativer, der rydder barrierer væk og stimulerer efterspørgslen og anvendelsen af ny teknologi.

– For at sikre en succesfuld udrulning af 5G net i Danmark kræver det en aktiv erhvervspolitisk satsning, der sikrer gode rammer, lave omkostninger og nye samarbejdsmodeller for udrulning af infrastrukturen.

– Endvidere er der behov for at stimulere anvendelsen af ny teknologi i erhvervslivet og i den offentlige sektor og øremærke de midler, der måtte komme ind ved kommende frekvensauktioner til at stimulere udviklingen, innovationen og efterspørgslen.

/Jakob Willer, 20102365

Print Friendly, PDF & Email