Det digitale vækstpanel
- Nyheder, Teleindustrien

Det digitale vækstpanel har fremlagt sine anbefalinger http://em.dk/arbejdsomraader/vaekst-og-konkurrenceevne/digital-vaekst/digitalt-vaekstpanel

Der er tale om en række meget spændende anbefalinger med fokus på at styrke den værdiskabelse, der sker med digitaliseringen, styrke de digitale kompetencer, innovationen og anvendelsen af ny teknologi i erhvervslivet – særligt i små- og mellemstore virksomheder.

Det er det helt rette fokus på at styrke mulighederne for at bringe Danmark i front med at udnytte de digitale muligheder.

På teleområdet anbefaler vækstteamet at fastholde den politiske og reguleringsmæssige tilgang til en markedsbaseret og teknologineutral udvikling af den digitale infrastruktur, der sikrer gode og stabile rammer for løbende udbygning og opgradering af infrastrukturen.

Vækstpanelet anbefaler, at der fastsættes ambitiøse mål for den digitale infrastruktur for 2025, at der satses på udrulning af næste generations teknologier, herunder 5G, og at der ved de kommende frekvensauktioner stilles ambitiøse dækningskrav, og at det sikres, at evt. provenuer øremærkes til at kanaliseres tilbage til branchen til at styrke den digitale infrastruktur.

Fra Teleindustriens side ser vi meget positivt på anbefalingerne fra vækstteamet, som har fokus på at styrke anvendelsen af ny teknologi. Det er ved at styrke anvendelsen af ny teknologi, at vi sikrer ny værdiskabelse og øget vækst i erhvervslivet. Og vi bakker op om anbefalingerne på teleområdet. Det handler om at styrke erhvervets incitamenter til at investere i ny infrastruktur, hvor vi i Danmark skal have ambitioner om at være blandt de førende i verden. Og vi kan fuldt ud bakke op om anbefalingen om at øremærke provenuet fra kommende auktioner til at kanalisere tilbage i branchen. Det kunne være ved at etablere en IoT innovationsfond, der kunne være med til at styrke efterspørgslen og anvendelsen af ny teknologi.

/Jakob Willer, direktør i Teleindustrien

 

Print Friendly, PDF & Email