Konsekvenser af roamingregulering
- Nyheder, Telefoni, Teleindustrien

Vi har fra Teleindustriens side gennem lang tid advaret om de potentielle negative konsekvenser af roamingreguleringen i EU.

Når man politisk gennemtvinger, at teleselskaber ikke længere må opkræve betaling fra kunderne for roamingydelsen, men selskaberne fortsat har høje omkostninger til at levere ydelsen, så er det helt forventeligt, at det har nogle konsekvenser i markedet. Vi har fra branchens side forudset og advaret om, at det kan betyde forhøjede priser, og at der fremadrettet vil være abonnementer på markedet, som ikke kan benyttes i udlandet. Endvidere har vi fra branchens side advaret om, at et så voldsom indgreb, der trækker et tre-cifret millionbeløb ud af den danske telebranche vil betyde færre investeringer og færre penge til ny teknologi og til at lukke mobilhuller.

Vi ser nu i praksis, at vores advarsler har været fuldt berettiget. Vi ser med variation mellem selskaberne, at der sker forhøjelser af priserne for de abonnementer, som ikke tidligere havde roamingydelsen inkluderet, og at der udbydes abonnementer på markedet, som alene kan anvendes i Danmark.

Selv den danske regering havde forudset prisstigningerne som følge af roamingreguleringen. Af regeringens samlenotat af 18. oktober 2016 http://www.ft.dk/samling/20161/almdel/efk/bilag/25/1678205/index.htm fremgår:

Grundet de lave danske mobilpriser kan indførelsen af RLAH [Roam Like AT Home] fra midten af 2017 gøre det særligt dyrt for de danske selskaber, såfremt engrosprislofterne ikke nedsættes tilstrækkeligt. Således kan for høje engrosprislofter indebære en risiko for at underminere rentabiliteten i selskabernes roamingforretning. Konsekvensen heraf kan være, at de danske mobilselskaber ophører med at tilbyde disse tjenester – især i de billige abonnementer – eller at de hæver de hjemlige priser væsentligt.”

Det lykkedes som bekendt ikke at få sænket engrospriserne så meget som man ønskede, idet de sydeuropæiske lande blokerede en beslutning, og de af regeringen forudsete konsekvenser er da også realiseret.

Markedets reaktioner har givet Jens Rohde anledning til brokke sig over at teleselskaberne sætter markedskræfterne ud af spil, og han truer nu med yderligere regulering af priserne for at undgå de fuldt ud forudsete og forventede konsekvenser http://www.dr.dk/nyheder/regionale/midtvest/jens-rohde-til-teleselskaber-saenk-prisen-ellers-kommer-vi-efter-jer

Men det kan ikke komme som en overraskelse for nogen, at reguleringen kan have negative konsekvenser. Både Jens Rohde og EU-Kommissionen, har i processen har været fuldt ud bekendt med advarslerne. Det er da heller ikke kun i Danmark, at roamingreguleringen har ført til prisstigninger og ændrede abonnementer. Det har vi også set bl.a. i Norge, Sverige og Finland.

Det er også noget bemærkelsesværdigt, hvordan EU-Kommissionen i en tråd på https://www.reddit.com/user/ADameToCarryFor problematiserer og mistænkeliggør prisstigningerne og abonnementer, der alene kan anvendes i Danmark. EU-Kommissionens synspunkter er også afspejlet i en artikel i Ingeniøren https://ing.dk/artikel/klar-besked-danske-teleselskaber-roaming-daarlig-undskyldning-jeres-prisstigninger-198512#comment-795420 

Budskabet fra både Jens Rohde og EU-Kommissionen er, at det ikke er roamingreguleringen, der er skyld i prisstigningerne og de ændrede abonnementer. Men det harmonerer dårligt med den klare beskrivelse af konsekvenserne, som den danske regering gav til Folketinget i oktober 2016. Her var konsekvenserne klart beskrevet – og de er hverken overraskende eller ulovlige.

/Jakob Willer

 

 

Print Friendly, PDF & Email